Setkání s občany k rekonstrukci Říčanovy ulice a revitalizaci náměstíček

MČ Praha 6 a starosta Jakub Stárek zvou místní obyvatele ke společnému setkání na téma rekonstrukce Říčanovy ulice a související revitalizace tří břevnovských náměstíček. Setkání se uskuteční přímo v terénu 25. ledna od 17 hodin, sraz je na rohu ulic Říčanova a 8. listopadu.

Hlavní foto

Říčanova ulice, jejíž součástí náměstíčka jsou, je majetkem hlavního města Prahy. To prostřednictvím své správcovské organizace TSK připravilo projekt na rekonstrukci, která spočívala pouze v opravách povrchů. Praha 6 to vnímá jako promarněnou šanci na revitalizaci městského prostoru, proto z vlastní iniciativy nechala připravit pracovní návrhy na vylepšení podoby náměstíček, které dá k dispozici projektantovi stavby.

Ještě předtím se k návrhům mohou vyjádřit i místní obyvatelé. Postřehy veřejnosti na drobné úpravy či umístění mobiliáře se pokusí nechat do návrhů zapracovat. Své komentáře lidé mohou již nyní směřovat emailem k referentce participace Halině Himmelové na hhimmelova@praha6.cz.

Setkání se uskuteční formou procházky v řešeném území.

 

Podobné akce

Pamětnická beseda na téma Jak se stavěla tramvajová trať na Petřiny (1950), která je součástí projektu "Paměť sídliště Petřiny". Uvidíte dosud málo publikované nebo dokonce dosud nepublikované fotografie a uslyšíte vzpomínky pamětníka Milana Mikeše, který události zažil jako dvanáctiletý chlapec.

Celý článek5. 5. 2024

až 21. 1. 2024

Radní pro dopravu MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš a vedení Letiště Praha vás zvou 21. 1. 2024 od 10 hod.na exkurzi po ruzyňském letišti. Dostanete se do míst, kam se běžní cestující nedostanou, a dozvíte se řadu zajímavostí o fungování letiště.

Celý článek1. 1. 1970