Zamykání studánek

Předvánoční vycházka ke studánkám v Šárce.

Hlavní foto

Vycházka za studánkami s ukázkami měření vlastností vody, kvalita vody, historie studánek, seznámení s dalšími studánkami v Praze 6 i jinde. Zamykání studánek. Akce je pro všechny věkové kategorie zdarma.

Vycházka je dílčí částí projektu podpořeného MČ Praha 6, Hl. m. Praha a Ministerstvem životního prostředí. Akce nemusí vyjadřovat jejich stanoviska.

Podobné akce