Výstava Umění je naše droga

Výstava navazuje na cyklus workshopů na téma Umění je naše droga, který byl financován z grantu MČ Praha 6.

Hlavní foto

Umění je naše droga je projekt v rámci preventivních programů, který má za cíl upozornit na problematiku drog a přitom pozitivně motivovat k prožitku pozitivních emocí prostřednictvím umění. Vystaveny jsou
práce z výtvarných dílen Atelieru Kaštan realizované díky
dotacím MČ Praha 6 v listopadu 2021 pod vedenim J. Hilské.
Výstava je v prostorách KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6
Břevnov ve dnech 1. - 20.12. 2021 – při programu Unijazzu.

Podobné akce