Výstava (PO)ZAPOMENUTÍ LEGIONÁŘI

Novodobá historie Prahy 6 je neodmyslitelně spojena s naší armádou. Sídlí zde významné instituce, ulice nesly a nesou názvy míst a osobností spojených s činností československých legií v letech první světové války. Výstava v Písecké bráně připomíná nejen dávno zapomenuté názvy řady ulic, ale především osudy našich vojáků, které se pod nimi skrývaly.

Hlavní foto

V letech 1925–1947 získalo celkem 38 ulic a náměstí v Bubenči a Dejvicích názvy odkazující k československým legiím, bojům první světové války a ke vzniku Československé republiky. Z původních 38 názvů se dnes používá pouze 11 – 5 přežilo i „bolševika“ a 6 bylo vráceno po roce 1989. 

Za okupace si své názvy udržely pouze 2 ulice – Ardenská (dnes Albánská) a Grazianiho (dnes Zelená). Po 2. světové válce se vrátily ke svým původním názvům, ale v 50. letech došlo opět k hromadnému přejmenování. Přejmenování proběhlo v roce 1951 a především 1952. V letošním a příštím roce je to tedy přesně 70 let od tohoto přejmenování. Tentokrát si uchovalo své původní názvy 5 ulic a náměstí – Národní obrany, Březovského, Kyjevská, Uralská a Sibiřské náměstí.

V 90. letech by se dal očekávat návrat k původním názvům, stalo se to ale pouze v případě 6 ulic a náměstí – Vítězné náměstí, Wuchterlova, České družiny, Verdunská, Terronská a Pelléova.

Vernisáž výstavy proběhne v Písecké bráně jako součást oslav výročí vzniku samostatného Československa 28. 10. od 15:00 za účasti významných hostů a veřejnosti.

Výstava v Písecké bráně, kterou připravila MČ Praha 6 společně s Vojenským historickým ústavem, bude k vidění do 22. listopadu.