Vernisáž výstavy Miloše Šejna - Po-otevřeno

Zveme vás srdečně na vernisáž samostatné výstavy Miloše Šejna, která si klade za cíl prozkoumat mnohovrstevnatou historii místa jak vlastní Oranžérie, tak celého komplexu zahrad Břevnovského kláštera.

Hlavní foto

Věnuje se ale i existenci samotného kláštera a přilehlých prostor, přímo nabitých otázkami typu Bílá hora, obora Hvězda a konec konců i podoba života současného člověka a krajiny v této oblasti města Prahy uprostřed dnešního světa. Autor zde bude věrný svému dosavadním uměleckému směřování a bude důsledně pracovat jak s danými prostory, tak s pozicí sebe sama, jako žijící bytosti uprostřed bytostí jiných, jimiž není pouze lidská společnost, ale též žitá společnost uvnitř organismu místa, jeho geologická paměť, život vegetace, život tak zvaně vyšších organismů a všechny jejich projevy, jak jsou přítomné v podobách jazyka, komunikace, bytí, spolubytí a všech myslitelných podobách architektury. Architektury v doslovném smyslu i architektury ve smyslu snění, přání, spolu-péče, spolu-bytí.

Součástí autorovy prezentace není pouze samotná “galerijní” expozice, ale i související komunitní typy setkání typu MÍSTO, SLOVO a ČAS.

Doprovodný program k výstavě (detaily budou upřesněny):

MÍSTO
Čtvrtek 14. října na terasách zahrad Břevnovského kláštera - & Tereza Kerle, Rena Milgrom, David Helán

SLOVO
Středa 3. listopadu - & Ivo Hucl

ČAS
Neděle 28. listopadu - & Bohemiae Rosa

Tato výstava byla podpořena Ochranným svazem autorským Gestor.

Výstavní program galerie pravidelně podporují: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 6.

 

Podobné akce