Umělecký výlet do Roudnice

Poznávací výlet s návštěvou galerie a augustiniánského kláštera

Hlavní foto
V Roudnici nad Labem navštívíme augustiniánský klášter s kostelem Narození Panny Marie. Ponoříme se do gotiky a baroka a představíme si skvosty tohoto památného místa. Po individuálním obědě navštívíme výstavu Herákleitův princip / 100 let uhlí v českém umění v Galerii moderního umění. Zhlédneme díla autorů mapujících prostor Kladna, Mostecka a Ostravska od 2. světové války do současnosti. Prohlédneme si obrazy, sochy, videa, instalace s velkým a kontroverzním tématem těžby a uhlí. Dnem provede Monika Švec Sybolová.
Cena: 220 Kč pro seniory / 300 Kč pracující. V ceně je zahrnuto vstupné do galerie a kláštera, jízdné si platí účastníci sami.
Sraz v 8.45 na nádraží Podbaba nebo v Roudnici na nástupišti (vlak odjíždí v 8.45 z Hlavního nádraží, v 8.55 z Holešovic a v 9.00 z Podbaby).
Projekt finančně podpořila MČ Praha 6

Podobné akce