Technologická řešení na snížení CO₂ stopy

Pavel Kubička,
Ředitel úseku Dekarbonizace a člen představenstva ČEZ ESCO, a.s.
(pořádá magisterský studijní program ČVUT Inteligentní budovy)

Podobné akce