Svatomichaelská pouť

Poutní slavnost při kapli sv. Michaela (1693) sestává hlavně z velkého sousedského, přátelského i přespolního setkání s možností posedět u připravených dobrot, kávy a dlaších překvapení. program zpestří divadlo pro děti od 15.15 hodin (Mauglí), po mši sv. v 17.17 akci pomalu završí koncert v 18.18 hodin.

Kromě hlavního porgramu (15.15 - divadlo nejen pro děti, 17.17 poutní mše sv., 18.18 koncert dobové hudby s výstavbou kaple (Capella Michaelis) bude během celé akce možnost zúčastnit se tvořivých dílen (pletení košíků, zdobení perníčků na Pernikářce i malého orientačního běhu s dalšími soutěžemi). Středobod slavnosti - kapli sv. Michaela - si bude možné prohlédnout i s výkladem. Slovem nás celým setkáním provede Marie Hodinářová.