Staromatějská pouť 2022

Zveme Vás na již tradiční Staromatějskou pouť do kostela sv. Matěje.

Akci můžete sledovat také prostřednictvím on-line přenosu na adrese: Matejstranti.com/Prenos

V říjnu roku 1771 byl vysvěcen "nový" kostel sv. Matěje a 25. února 1772 byl slavnostně uveden první farář do nově ustanovené farnosti. Přítomní byli i významní církevní hodnostáři, kteří se zasloužili o to, že sláva Matějské pouti nezanikla kdesi v historii, ale přetrvala po staletí.

Hlavní foto

250-leté jubileum si přípomeneme duchovním i kulturním programem, hudbou i připomínkou důležitých momentů z historie kostela sv. Matěje.

 

Podobné akce