Sokolský dětský den, park Královka

Sportovní akce pro děti, nejen členy Sokola

Během sokolského dětského dne budou děti plnit úkoly na jednotlivých stanovištích. Za splnění úkolu dostanou děti žetony, za které si mohou "koupit" drobné odměny.