Sídliště Petřiny - Vydařený plán

Komentovaná vycházka na téma urbanistické hodnoty a historie jednoho z prvních sídlišť pohledem architekta Jiřího Huška. 

Hlavní foto

Sídliště Petřiny se řadí mezi vydařená sídliště, a to nejen díky své poloze a velikosti, ale i regulačnímu plánu, který vycházel z původního prvorepublikového. Základním konceptem je přehledné vytyčení dvou kompozičních os s tramvajovou tratí, jejichž začátek a křížení je akcentováno umístěním výškových staveb, mezi nimiž jsou polootevřené bloky bytových domů a odpovídající množství veřejné vybavenosti i služeb v nízkopodlažních objektech a docházkové vzdálenosti.

Podobné akce

Jak se promění 4. kvadrant Vítězného náměstí? A jak jeho nová podoba naváže na historický vývoj území i již vytvořené studie? Přijďte se 28. 6. od 19:00 do Ballingova sálu NTK seznámit s připravovanou mezinárodní architektonickou soutěží na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí.

Celý článek22. 6. 2022