Sídliště Petřiny - Vydařený plán

Komentovaná vycházka na téma urbanistické hodnoty a historie jednoho z prvních sídlišť pohledem architekta Jiřího Huška. 

Hlavní foto

Sídliště Petřiny se řadí mezi vydařená sídliště, a to nejen díky své poloze a velikosti, ale i regulačnímu plánu, který vycházel z původního prvorepublikového. Základním konceptem je přehledné vytyčení dvou kompozičních os s tramvajovou tratí, jejichž začátek a křížení je akcentováno umístěním výškových staveb, mezi nimiž jsou polootevřené bloky bytových domů a odpovídající množství veřejné vybavenosti i služeb v nízkopodlažních objektech a docházkové vzdálenosti.

Podobné akce

Komu patří město? Co definuje funkčnost města? Co je územní plán a jak funguje? Čím je specifické středoevropské město? Architekt Osamu Okamura představí zdařilou publikaci o městě a urbanismu z roku 2020, která vznikla ve spolupráci s výtvarníky Davidem Böhmem, a Jiřím Frantou. 

Celý článek19. 2. 2024

Jaká je historie Petřin? Jaký je potenciál rozvoje a co zde chybí?
Přednáška volně navazuje na komentované procházky Sídliště Petřiny – Vydařený plán. Doplňuje průvodní obrazový materiál, který dokumentuje lokalitu v plánech, fotografiích a referenčních příkladech, které nebylo možné formou procházky představit.

Celý článek25. 1. 2024