Přírodovědná soutěž v Šárce 2021

9. ročník terénní soutěže pro 2–3členné hlídky dětí ve věku ZŠ. Tradiční podzimní akce pro soutěžní týmy ze základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií, DDM, spolků, oddílů, kroužků i rodin.

Hlavní foto

Hlavní částí akce je soutěžní stezka v délce cca 4 km se stanovišti o přírodě (např. botanika, obojživelníci, ekologie,...). Doprovodný program. Celá akce se koná venku.

Podobné akce