Prevence osobního bezpečí

Beseda pro seniory se zástupcem Městské policie o zásadách chování vůči neznámým osobám. Senioři obdrží preventivní materiál (osobní alarm, zarážka za dveře s alarmem, minialarm na okna a dveře, brožury, letáky, samolepky). Akce je zdarma.

Hlavní foto

Zástupce Městské policie na besedě představí hlavní zásady chování vůči neznámým osobám, abychom se vyhnuli ohrožení ze strany kapsářů a podvodníků. Akce se koná v komunitním centru Nesedím, sousedím (na rohu Anastázovy a Sartoriovy ulice v Břevnově) a je zdarma, ale prosíme o rezervaci místa.

Tématem bude preventivní chování cílové skupiny při kontaktu s neznámou osobou doma, na ulici a bezpečné chování v hromadném dopravním prostředku. Důraz je kladen na prevenci kapesních krádeží, bezpečný výběr finanční hotovosti na poště, bankovním ústavu nebo z bankomatu. Informace a ukázky jednoduchých zabezpečovacích prvků pro dům, byt a rekreační zařízení. Preventivní opatření při opuštění bytu nebo domu.

Upozornění seniorů na nebezpečné triky podvodníků a jejich legendy. Beseda je doplněna krátkými instruktážními filmy, kde je názorně ukázána práce podvodníků a jejich postup při zneužití důvěry seniorů a praktiky kapsářů.

Senioři obdrží preventivní materiál (osobní alarm, zarážka za dveře s alarmem, minialarm na okna a dveře, brožury, letáky, samolepky).

Podobné akce