Prázdné domy na druhé koleji

... aneb prázdná nádraží jako příležitost.
Zveme na druhou konferenci spolku Prázdé domy, která se bude věnovat speciálně nádražním budovám. Jedním z prezentujících bude i místostarosta Prahy 6, pan Jan Lacina.

Hlavní foto
Nádražní budovy, které bývaly chloubou obcí a jejich umístění iniciovalo a ovlivňovalo rozvoj měst, se stávají zbytečnými. Chátrají a hrozí jejich demolice. A děje se tak na celém území České republiky. Dá se tomu čelit, lze najít cesty k využívání těchto zajímavých budov? O tom bude řeč na naší konferenci. 
Hovořit budeme například o nádraží Vyšehrad, Nákladovém nádraží Žižkov, nádraží Bubeneč, nádraží Havířov a dalších zajímavých místech. Prezentujícími budou zástupci spolků i samospráv.