Oživení Lotyšského náměstí – posezení s architekty

Máte představu, co byste v parku na Lotyšském náměstí chtěli a co sem podle vás naopak vůbec nepatří? Přijďte to říct na první setkání s architekty nad jeho budoucností. Cílem úprav bude více propojit jednotlivé části parku a vylepšit podmínky pro pobyt a relaxaci různých věkových skupin obyvatel.

Hlavní foto

Městská část nechává zpracovat studii na revitalizaci vnitřní části Lotyšského náměstí. Ta bude navazovat na rekonstrukci zpevněných ploch ulice Lotyšská a Korejská, kterou připravuje Technická správa komunikací pravděpodobně na roky 2025 nebo 2026.

Cílem architektonických a parkových úprav má být lepší řešení tohoto veřejného prostoru a citlivé doplnění nabídky aktivit pro hru, sport, pobyt a relaxaci různých věkových skupin uživatelů. Předpokládá se náhrada stávajícího smart WC za toaletu napojenou na inženýrské sítě, doplnění osvětlení a závlahového systému využívající podzemní nádrž na dešťovou vodu. Záměrem je také smysluplné propojení jednotlivých částí parku.  

První setkání, kde budete moci říci svůj názor či podnět, proběhne v rámci Dvorkových bleších trhů a Restaurant Day.

 

Podobné akce

až 20. 6. 2024

Zajímavá přednáška Petra Zacharova vás seznámí se současným poznáním vzniku tornád, možnostmi jeho předpovědi a výskytech tornád v Čechách i ve světě. Přijďte do pobočky knihovny na Dědině 20. června od 18 hodin se dozvědět více.

RNDr. Petr Zacharov Ph.D. je popularizátor počasí a meteorolog Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Odborně se věnuje předpovědi srážek, fyzice silných bouří a silniční meteorologii. Vzhledem ke kráse ale i každodennosti kontaktu s počasím rád odkrývá jednoduché i složitější zajímavosti pro širokou veřejnost formou článků a publikací, veřejných přednášek či exkurzí na observatoři Milešovka.

 

Celý článek24. 5. 2024