Odborná debata - 4. kvadrant Vítězného náměstí

Jak se promění 4. kvadrant Vítězného náměstí? A jak jeho nová podoba naváže na historický vývoj území i již vytvořené studie? Přijďte se 28. 6. od 19:00 do Ballingova sálu NTK seznámit s připravovanou mezinárodní architektonickou soutěží na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí.

Hlavní foto
Jak se promění 4. kvadrant Vítězného náměstí? A jak jeho nová podoba naváže na historický vývoj území i již vytvořené studie? Přijďte se 28. 6. od 19:00 do Ballingova sálu NTK seznámit s připravovanou mezinárodní architektonickou soutěží na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí a diskutujte se zástupci města, městské části Praha 6, zadavatelů soutěže i odborníky o rozvoji a budoucí podobě tohoto území.
 
Program:
  • Úvodní slovo – Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Praha, Jakub Stárek, místostarosta MČ Praha 6
  • Historický vývoj území – Petr Kučera, popularizátor historie architektury, ředitel NKP Vyšehrad
  • Koncepční studie Vítězného náměstí – autor vítězného návrhu Pavel Hnilička Architects and Planners
  • Budoucnost Kampusu Dejvice – autor návrhu MCA architekti
  • Průběh a zadání mezinárodní soutěže 4. kvadrant Vítězného náměstí – Petr Návrat, organizátor soutěže, ONplan
  • Panelová diskuze za přítomnosti všech hostů, zadavatelů soutěže a odborníků na dopravu a památkovou péči.
 
Na debatu není třeba se registrovat.
Záznam debaty bude dostupný stránkách soutěže www.4kvadrant.cz.

Podobné akce

Komu patří město? Co definuje funkčnost města? Co je územní plán a jak funguje? Čím je specifické středoevropské město? Architekt Osamu Okamura představí zdařilou publikaci o městě a urbanismu z roku 2020, která vznikla ve spolupráci s výtvarníky Davidem Böhmem, a Jiřím Frantou. 

Celý článek19. 2. 2024

Jaká je historie Petřin? Jaký je potenciál rozvoje a co zde chybí?
Přednáška volně navazuje na komentované procházky Sídliště Petřiny – Vydařený plán. Doplňuje průvodní obrazový materiál, který dokumentuje lokalitu v plánech, fotografiích a referenčních příkladech, které nebylo možné formou procházky představit.

Celý článek25. 1. 2024