Mikuláš v Praze 6

MČ Praha 6 zve všechny děti na Šestkovou mikulášskou 5. prosince od 16 hodin před Skleněným palácem na nám. Svobody.

Hlavní foto

Čeká na vás mikulášská nadílka od Mikuláše, čerta i anděla. Budeme opékat špekáčky, k dispozici bude andělský fotostánek a malování na obličej.

V 17 hodin vystoupí taneční soubor Caremelka. V 17.30 pěvecký sbor ZŠ Marjánka.