Město patří všem: výstava žákovských projektů

Výstava žákovských projektů v Galerii Bubec – vestibul metra Dejvická (mezi knihkupectvím a pizzerií). Projekty řeší revitalizaci prostoru vokovického hřiště v ulici na Křídle. Výstava je otevřená 20. a 22. 2. kdykoli mezi 15. a 17. hodinou, v jiných časech pouze přes výlohu.

Hlavní foto
Smyslem projektu „Město patří všem“, který realizoval spolek Nesedím, sousedím, bylo přiblížit dětem ve věku 10–15 let základní principy městského plánování a zároveň je vést k aktivnímu promýšlení, jak veřejný prostor kriticky vnímat. Děti byly v průběhu projektu motivovány k hledání kreativních řešení a zároveň citlivosti vůči potřebám různých skupin obyvatel při plánování rekultivace veřejného prostoru.
Ve spolupráci s MČ Praha 6 byl vytipován vhodný prostor (vokovické hřiště v ulici Na Křídle), nad jehož zvelebením se děti ve spolupráci s lektory zamýšlely a následně zpracovaly projekty, které dotčenou oblast řeší. Projekt ukázal, že děti nejen dokážou zapojit svébytnou imaginaci, ale zároveň chápou charakter a možnosti místa.
V neposlední řadě projekt nenásilně vedl k hlubšímu pochopení tématu participace a občanské angažovanosti (děti poznávaly radnici a komunikovaly s radními, zastupiteli i úředníky o možnostech spolupráce).
V závěrečné fázi projektu proběhne participace s místními obyvateli nad nejlepšími konkrétními prvky z jednotlivých projektů. Vybrané prvky budou společně s dětmi realizovány tak, aby byly ku prospěchu všem.
Do projektu se zapojily:
ZŠ Červený vrch, 8. třída
(třídní učitelka Kateřina Taichmanová)
ZŠ Červený vrch, 5. třída
(třídní učitelka Markéta Břešťanová)
ZŠ J. A. Komenského, 7. třída
(třídní učitelka Alžběta Pecková)
ZŠ J. A. Komenského, 5. třída
(třídní učitelka Kristýna Otrubová)
Scio Škola Bubenečská, 6.–8. třída
(průvodkyně Vendula Szlauerová)
Scio Škola Na Santince, 4.–6. třída
(průvodkyně Helena Maternová)
Lektoři a odborní garanti
kreativních workshopů:
Martina Kárová, Petr Pasler
 
Podporovatelé:
Projekt Město patří všem podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cí lem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.
Projekt dále podpořila MČ Praha 6 a Galerie Dejvická Bubec.

Podobné akce

až 28. 8. 2024

Nezmeškejte konec léta se všemi jeho potěšeními. Přichází opulentnost, v níž se spolu snoubí dokonale vybarvené květy, množství plodů i některé zelené lupení zažívající „druhou mízu“.

Při nákupu dvou kurzů získejte slevu. Zadejte slevový kód 2x_pozdni_leto 

Celý článek10. 4. 2024

až 26. 6. 2024

Vstupte do období, kdy se kytkožroutství setkává s bylinkářstvím. Červen je měsíc kvetoucí krásy a omamných vůní. Přijďte se nabít sluneční energií z přírodních zdrojů.

Při nákupu dvou kurzů získejte slevu. Zadejte slevový kód 2x_vune

Celý článek10. 4. 2024

až 20. 6. 2024

Kurz, který má (empiricky ověřenou) kouzelnou moc. Louky jsou plné vonných bylin, kterými můžete ochutit nějaké báječné jídlo, nebo si je dát pod polštář a čekat, co se stane. Možná najdete i zlaté kapradí, které vám pomůže odkrýt poklady.

Při nákupu dvou kurzů získejte slevu. Zadejte slevový kód 2x_svatojanska 

Celý článek10. 4. 2024