Město patří všem: výstava žákovských projektů

Výstava žákovských projektů v Galerii Bubec – projekty řeší revitalizaci prostoru vokovického křiště v ulici na Křídle. Výstava je otevřená 20., 22. 2. a  27. 2. kdykoli mezi 15. a 17. hodinou, v jiných časech pouze přes výlohu. Galerii Bubec naleznete ve vestibulu metra Dejvická mezi pizzou a knihkupectvím.

Hlavní foto
Smyslem projektu „Město patří všem“, který realizoval spolek Nesedím, sousedím, bylo přiblížit dětem ve věku 10–15 let základní principy městského plánování a zároveň je vést k aktivnímu promýšlení, jak veřejný prostor kriticky vnímat. Děti byly v průběhu projektu motivovány k hledání kreativních řešení a zároveň citlivosti vůči potřebám různých skupin obyvatel při plánování rekultivace veřejného prostoru.
Ve spolupráci s MČ Praha 6 byl vytipován vhodný prostor (vokovické hřiště v ulici Na Křídle), nad jehož zvelebením se děti ve spolupráci s lektory zamýšlely a následně zpracovaly projekty, které dotčenou oblast řeší. Projekt ukázal, že děti nejen dokážou zapojit svébytnou imaginaci, ale zároveň chápou charakter a možnosti místa.
V neposlední řadě projekt nenásilně vedl k hlubšímu pochopení tématu participace a občanské angažovanosti (děti poznávaly radnici a komunikovaly s radními, zastupiteli i úředníky o možnostech spolupráce).
V závěrečné fázi projektu proběhne participace s místními obyvateli nad nejlepšími konkrétními prvky z jednotlivých projektů. Vybrané prvky budou společně s dětmi realizovány tak, aby byly ku prospěchu všem.
Do projektu se zapojily:
ZŠ Červený vrch, 8. třída
(třídní učitelka Kateřina Taichmanová)
ZŠ Červený vrch, 5. třída
(třídní učitelka Markéta Břešťanová)
ZŠ J. A. Komenského, 7. třída
(třídní učitelka Alžběta Pecková)
ZŠ J. A. Komenského, 5. třída
(třídní učitelka Kristýna Otrubová)
Scio Škola Bubenečská, 6.–8. třída
(průvodkyně Vendula Szlauerová)
Scio Škola Na Santince, 4.–6. třída
(průvodkyně Helena Maternová)
Lektoři a odborní garanti
kreativních workshopů:
Martina Kárová, Petr Pasler
 
Podporovatelé:
Projekt Město patří všem podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cí lem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.
Projekt dále podpořila MČ Praha 6 a Galerie Dejvická Bubec.

Podobné akce