Krajina vnitřní a vnější

Výstava obrazů Dany a Denisy Nadrchalových

Na první pohled nás krajina většinou zaujme svou vnější, vizuální podobou. Unikátní atmosféra, kterou každé místo oplývá, se však nezakládá jen na podobě, kterou vnímáme očima. Každé místo

a každá krajina, přírodní i městská, má i svou vnitřní podobu, neboli svého ducha. Můžeme ho vidět  ve světle a stínu, v barvách i tvarech, v celkovém místním charakteru.

Kdysi ho lidé běžně vnímali i jako skutečného ducha a přisuzovali mu podobu zvířat, různých bytostí, nebo nevysvětlitelných úkazů. Byly to zvláštní, tajemné časy, které významným způsobem ovlivnily naši kulturu a krajinu. Autorky vystavených obrazů se těmito fascinujícími příběhy a místy často rády inspirují.