Kampus Fest 2023-studentský festival pivovarnictví

Kampus Fest 2023 – studentský festival pivovarnictví opět zahájí akademický rok v dejvickém kampusu. Venkovní festival, který se uskuteční v úterý 26. 9. od 15 h v ulici Technická, nabídne 16 různých minipivovarů, hudební vystoupení a představení studentských spolků.

Hlavní foto

Kampus Fest 2023 – studentský festival pivovarnictví opět zahájí akademický rok v dejvickém kampusu. Venkovní festival, který se uskuteční v úterý 26. 9. od 15 h do 22 h v ulici Technická, nabídne 16 různých minipivovarů, včetně univerzitního z VŠCHT Praha, z hudebních vystoupení například umělci Hellwanna a Mutanti hledaj východisko, představení a doprovodné aktivity od studentských spolků působících v dejvickém kampusu. Můžete se také těšit na možnost prohlídky pivovaru VŠCHT Praha nebo přijít fandit na přetahovanou lanem jako součást souboje fakult Šípkova poháru.

Projekt finančně podpořila MČ Praha 6.
 
Akce Kampusu Dejvice ve Vektoru, ve spolupráci s: Národní technická knihovna (NTK), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (KTF UK) a MČ Praha 6.
 
Pořádají 4Students & Kampus Dejvice & Studentská unie ČVUT & iZun.

Podobné akce