Handa Gote Research & development - Mrtvá média

Hlavní foto

V instalaci Mrtvá média navazuje skupina Handa Gote na některé své předchozí výstavní a scénické projekty, zejména však ale na svou kontinuální práci s aplikovanou médiální archeologií. Využití zastaralých médií a technologií se prolíná celou tvorbou skupiny od roku 2005. V mnohých scénických projektech skupiny jsou stará média hlavním prostředkem ke komentářům o naší současné společnosti.
V instalaci Mrtvá média jsou videokazety, magnetofonové pásky, audiokazety, filmy a další fyzická média navršena do mohyly po vzoru pravěkých pohřebních zvyklostí.
Fyzická média zde tvoří pomyslný náhrobek, obsahem hrobu jsou však jen samotné informace. K pomyslnému pohřebnímu rizuálu patří i sbírka votivních darů, spojených s médii, jejich čtením a uchováváním.

Handa Gote research & development je umělecký kolektiv, který se věnuje experimentování s dramaturgií, vývojem vlastního pojetí post-dramatického divadla a začleňování nedivadelních prvků do své práce. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči a laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném kritickém nazírání výše zmíněných disciplín.
Skupina pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, vizuálního umění, současného tance, hudby, performance a konceptuálního umění. Ve své práci využívá zvukové instalace, pohybové a taneční divadlo, živou hudbu, výzkum na poli mediální archeologie, výtvarné divadlo a technologie, nelineární způsoby vyprávění a aplikování zkušeností soudobé hudby a vizuálního umění v divadle. V projektech Handa Gote se vždy kreativním způsobem využívají technologie, často současně staré i ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracuje skupina s mediální archeologií a v inscenacích, které se blíží dokumentárnímu divadlu, se intenzivně zabývá tzv. malými dějinami. Skupina je rezidentním souborem divadla Alfred ve dvoře.

Handa Gote je japonský výraz pro pájku.

handagote.com

Handa Gote:
Veronika Švábová, Jan Dörner, Jakub Hybler, Tomáš Procházka, Jonáš Svatoš
Spolupracovali:
Mikoláš Zika, Jan Brejcha, Jitka Hudcová
Produkce:
Maria Cavina, Jedefrau.org

Činnost skupiny Handa Gote research&development podporuje MKČR a Hlavní město Praha.

—-

V rámci vernisáže proběhne také křest zinu Silbersee. S ukončením těžby se do jámy Johannes, zejména během éry NDR, vypouštěl víceméně nekontrolovatelně lesklý stříbrný odpad, splašky, kaly obsahující těžké kovy a síra z bývalé filmové továrny ORWO. Tyto látky byly smíchány s dalším průmyslovým odpadem z přibližně 130 let starého chemického areálu. Organické kaly po desetiletí fermentovaly a při procesu se uvolňovalo velké množství sirovodíku, což vedlo k masivnímu obtěžování zápachem a lidé si v této oblasti stěžovali na podráždění dýchacích cest. Dnes už ale není cítit téměř nic a žádné bezprostřední nebezpečí z takzvané „Pit Johannes“ nehrozí, naměřené hodnoty výparů jsou trvale pod limitními hodnotami WHO. Jenom když odkryjete bláto, trochu to vybublá a pak na krátkou chvíli něco ucítíte.

 

Na přípravě obsahu zinu se podíleli: Nikola Brabcová, Veronika Čechmánková, Tomáš Hrůza, Michal Klodner, Karel Kunc, Karin Šrubařová
Grafické zpracování: Matyáš Bartoň
Vydaní zinu podpořila galerie Entrance v návaznosti na výstavní projekt Kořeny rostou dovnitř.

 

Výstavní program galerie pravidelně podporují: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 6.

Podobné akce