Galerie Skleňák výstava Cena děkana FA ČVUT 2023

Výstava vítězných projektů třetího ročníku soutěže Cena děkana FA ČVUT 2023, jejíž výsledky byly zveřejněny v listopadu 2023. Cena se uděluje mimořádným semestrálním, diplomovým, disertačním a vědecko-výzkumným pracím studujících za daný akademický rok. Cílem ceny je prezentace excelentních tvůrčích projektů studentek a studentů FA ČVUT a reflexe kvality a směřování výuky.

Hlavní foto

Starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek a radní Jan Lacina vás zvou na zahájení výstavy ve spolupráci s fakultou architektury ČVUT v Praze.

Vernisáž 4. 4. od 17 hodin ve vnitřních prostorách.

5. 4. – 5. 5. 2024 ve venkovních prostorách / výkladcích

Oceněné práce jsou vystaveny ve výkladcích / výlohách Skleněného paláce a jsou tedy k vidění jako venkovní galerie.

Podobné akce