Dušičkový koncert 2021

Srdečně zveme na Dušičkový koncert u sv. Matěje k oslavě všech svatých i našich věrných zemřelých konaný v rámci jubilejních 250 let kostela sv. Matěje.

Hlavní foto

Srdečně vás zveme na již tradiční Dušičkový koncert v kostele sv. Matěje! Zazní barokní a renesanční písně v podání souboru Hora Fugit pod vedením Beaty Altior. Skladby jsou vybrány s ohledem na blížící se slavnost Všech svatých a památku všech věrných zemřelých. Uslyšíme i píseň z tvorby Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který byl právě před 400 lety popraven na Staroměstském náměstí. Skladba "Jak milé jsou tvé příbytky, Pane zástupů" odkazuje na letos slavené jubileum 250 let od posvěcení současného kostela sv. Matěje.

Podobné akce