Den fascinace rostlinami ve VÚRV

Od 9 do 13 hodin se otevřou brány Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni a nabídnou malým i velkým, školám, školkám i jednotlivcům více než dvacítku zajímavých stanovišť, včetně návštěvy genové banky, včelína, laboratoří nebo zemědělských strojů.

Hlavní foto

Na akci budou také stanoviště Výzkumného ústavu zemědělské techniky a Farmářské školy.

Tímto jste na akci srdečně zváni, moc rádi Vás u nás v Ruzyni uvidíme!

odkaz na facebookovou událost: fb.me

Podobné akce

až 22. 5. 2024

Zveme vás na představení návrhu dílčích úprav hřiště Na Křídle ve stejnojmenné ulici ve Vokovicích. Na setkání proběhne diskuze s navrhovateli, zástupci městské části a rezidenty nad plánkem s úpravami hřiště.  

Úpravy navrhli žáci základních škol Prahy 6 v rámci projektu "Město patří všem". Žáci pracovali pod vedením architekta a připravili úpravy, které respektují přírodní ráz prostoru.

Celý článek15. 5. 2024

až 18. 5. 2024

Máte představu, co byste v parku na Lotyšském náměstí chtěli a co sem podle vás naopak vůbec nepatří? Přijďte to říct na první setkání s architekty nad jeho budoucností. Cílem úprav bude více propojit jednotlivé části parku a vylepšit podmínky pro pobyt a relaxaci různých věkových skupin obyvatel.

Celý článek13. 5. 2024