Běh proti násilí - 5. ročník

Běh proti násilí je součástí informační kampaně "Nulová tolerance násilí" programu Stop násilí zaměřené na prevenci a řešení domácího a partnerského násilí. Běh se tradičně koná v Oboře Hvězda, Praha 6 a v roce 2023 to bude 5. ročník.

Běh proti násilí jsme se rozhodli realizovat na základě naší dlouholeté zkušenosti s poskytováním terapií násilným osobám v programu Stop násilí. "Terapie bývá běh na dlouhou trať" a tam byl základ myšlenky informovat širokou veřejnost o problematice násilí ve vztazích prostřednictvím "běhu na trať mnohem kratší". Již po 1. ročníku jsme věděli, že v této tradici chceme pokračovat a co nejvíce šířit povědomí o tom, že násilí do vztahů nepatří. Je toxické nejen pro partnerský vztah, ale ovlivňuje celou rodinu, zejména děti a blízké okolí.