Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Akce ›› detail/podstránka

26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 20. 9.

Ve čtvrtek 20. září 2018 se uskuteční od 10.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 6 - 6. patro (Československé armády 23, Praha 6) již 26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.


náhled souboru

 

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3688/18 )
 2. Zpráva o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1. pololetí roku 2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3808/18 )
 3. Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 6 k 30.06.2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3809/18
 4. 1. Úprava Finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 6 na rok 2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3839/18 )
 5. Prodej pozemků parc. č. 487 a 488 v k. ú. Střešovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3742/18 )
 6. Prodej pozemků parc. č. 202 a 203 v k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3813/18 )
 7. Prodej pozemků parc. č. 1346/1 a 1346/2 v k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3814/18 )
 8. Prodej pozemku parc. č. 1623/1 v k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3815/18 )
 9. Prodej části pozemku parc. č. 1757/1 k. ú. Ruzyně - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3821/18 )
 10. Prodej pozemku pod garáží parc. č. 3989/2 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3816/18 )
 11. Prodej pozemku pod garáží parc. č. 3989/3 k. ú. Dejvice- Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3798/18 )
 12. Prodej pozemků parc. č. 857 a části pozemku 859 (dle GP 836 - 71/2014 ze dne 13.10. 2014 - pozemek parc. č. 859/4), v k. ú. Liboc - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3743/18 )
 13. Prodej pozemků parc. č. 1430/1 a parc. č. 1430/2 k. ú. Liboc  - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3473/18
 14. Svěření pozemků parc. č. 1281/292, 1281/293, 1281/295, 1281/392, 1281/393 včetně staveb komunikací na nich umístěných k. ú. Vokovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3610/18 )
 15. Odejmutí svěření pozemků parc. č. 2886/10, 2886/11, 2888/20, 2889/2, 2890/7, 2892/1, 2908/10, 2908/13   k. ú. Ruzyně - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3793/18 )
 16. Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 115/4 k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3690/18 )
 17. Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/11 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3744/18 )
 18. Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/13 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3819/18 )                             
 19. Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 302/55 k. ú. Veleslavín  - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3834/18 )
 20. Revokace části usnesení ZMČ Praha 6 č. 615/18 ze dne 19.04.2018 k prodeji části pozemku parc. č. 859 k. ú. Liboc  - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3796/18 )
 21. Revokace části usnesení ZMČ Praha 6 č. 643/18 ze dne 20.06.2018 k prodeji pozemků parc. č. 1629/1 a parc. č. 1629/2 k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3820/18
 22. Revokace části usnesení ZMČ Praha 6 č. 313/08 ze dne 25.04.2008 k prodeji pozemků parc. č. 1148/31 a parc. č. 1148/2  k. ú. Vokovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3835/18 
 23. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 12 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3833/18 )
 24. Schválení uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o výstavbě"  v domě č. p. 693 Na hutích 13, postaveném na pozemku parc. č. 1081, vše v k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3837/18 )
 25. Poskytnutí dotací na podporu ekologických aktivit pro rok 2018 - II.  - Ing. Mejstřík (usn. RMČ č. 3642/18 )
 26. Motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 6, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace - Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 3762/18 )
 27. Poskytnutí individuální dotace Nadačnímu fondu Šestý smysl - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3705/18 )
 28. Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za II. čtvrtletí 2018 - Ing. Hanušová (usn. RMČ č. 3755/18 )
 29. Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usnesení ZMČ č. 520/17 - Ing. Mgr. Bezděk (usn. RMČ č. 3712 /18)
 30. Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 6 a Tělocvičnou jednotou Sokol Praha - Hanspaulka - Ing. Mgr. Bezděk (usn. RMČ č. 3769/18 )
 31. Poskytnutí jednorázových odměn členům - odborníkům výborů ZMČ a odborníkům komisí za rok 2018 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3836/18 )
 32. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2018
 33. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2018
 34. Výroční zpráva Výboru pro komunikaci a média za rok 2018

 

Informativní body :

a) Rozpočtová opatření MČ Praha 6 (usn. RMČ č. 3608/18 , usn. RMČ č. 3686/18 , usn. RMČ č. 3736/18 a usn. RMČ č. 3739/18 )

b) Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 01/2018 - 06/2018 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3781/18 )

c) Ústní informace o právním stavu Zahrádkové osady Jenerálka  - Mgr. Kolář (usn. ZMČ č. 600/18 )

d) Písemná Informace o Strategii MČ Praha 6 k přístupu zmírňování dopadů změny klimatu - Ing. arch. Smutná  (usn. ZMČ č. 518/17 )

e) Písemná Informace o Stavební uzávěře SO v severozápadním kvadrantu Prahy - Ing. arch. Smutná (usn. ZMČ č. 519/17 )

f) Písemná informace o Poliklinice Pod Marjánkou - Ing. Hanušová (usn. ZMČ č. 451/17 )

g) Písemná informace k Integrovanému seniorskému centru Šolínova - Ing. Hanušová

h) Písemná informace o přijatých peticích - Ing. Holický (usn. ZMČ č. 365/16 )

ch) Písemná informace o řešení rizikových objektů – PhDr. Balabán--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/akce/26-zasedani-zastupitelstva-mc-praha-6-dne-20-9-2018-09-20 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz