Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Akce ›› detail/podstránka

23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6

23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 se koná ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 10.00 hodin v zasedacím sále v 6. patře budovy Úřadu MČ Praha 6 (Československé armády 23, Praha 6).


náhled souboru

NÁVRH PROGRAMU:

 

Pevné body:

po Interpelacích občanů nejdříve v 16:00 hod.:

 • Petice "Zahrádkářská osada Jenerálka, její zachování, rozvoj a řešení právních vztahů - žádost o projednání v ZMČ"
 • Petice proti zřízení ubytovny - hostelu v budově OD Na Petřinách 1945/55
 • od 15:00 hodin - Interpelace
 • začátek jednání - Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 6 (usn. RMČ č. 3396/18 )

 

 1. Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář(usn. RMČ č. 3306/18 )
 2. Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2017 - Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 3387/18 )
 3. Zóny placeného stání ( ZPS )  na území Prahy 6 - Ing. Mejstřík (usn. RMČ č. 3390/18 )
 4. Volba člena Výboru pro komunikaci a média ZMČ - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3314/18 )  
 5. Odkoupení pozemku parc. č. 191 k. ú. Ruzyně - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3393/18
 6. I. rozpočtová opatření MČ Praha 6  na rok 2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3394/18 )
 7. Odkoupení pozemků parc. č.  37,  parc. č. 54 a část pozemku parc. č. 53 (dle GP č. 1334-290/2018 - pozemek parc. č. 53/2), k. ú. Střešovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3339/18 )
 8. Prodej souboru pozemků parc. č. 200 a 201, vše v k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3328/18 )
 9. Prodej souboru pozemků parc. č. 2338/1 a parc. č. 2339, vše v k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3329/18 )
 10. Prodej souboru pozemků parc. č.  3477/52, parc. č. 3477/53 a parc. č. 3477/54, vše v k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3330/18 )
 11. Prodej pozemku parc. č. 416/5, k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3333/18 )
 12. Prodej pozemku parc. č. 416/6, k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3331/18 )
 13. Prodej pozemku parc. č. 172, k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3332/18 )
 14. Prodej pozemků parc. č. 583/8, parc. č. 583/9 a 584/6,  k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3341/18 )
 15. Prodej pozemků parc. č. 1116 a parc. č. 1117 k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3346/18 )
 16. Prodej pozemku parc. č. 1704/2, k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3347/18 )
 17. Prodej id. 1/3 pozemků parc. č. 1049/9, jehož součástí je stavba č. p. 1727 a parc. č. 1049/10, k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3334/18 )
 18. Prodej části pozemku parc. č. 1281/234 (dle GP č. 1367-1/2018 - pozemky parc. č. 1281/609, parc. č. 1281/610 a parc. č. 1281/611),  k. ú. Vokovice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3340/18 )
 19. Prodej části pozemku parc. č. 859 (dle GP č. 836-71/2014 - pozemek parc. č. 859/6),  k. ú. Liboc - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3344/18 )
 20. Prodej části pozemku parc. č. 2326, k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3345/18 )
 21. Prodej části pozemku parc. č. 473/110 (dle GP č. 880-109/2017- pozemek parc. č. 473/110 o výměře 272 m2),  k. ú. Veleslavín - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3348/18 )
 22. Svěření pozemků parc. č. 2546/2 a parc. č. 2546/22, k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3343/18 )
 23. Odejmutí svěření pozemku pod komunikací parc. č. 4225/2, k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3342/18 )
 24. Uzavření mediační dohody ve znění Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 6 a paní P. - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3276/18 )
 25. Částečné prominutí úroků z prodlení paní K. - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3277/18 )
 26. Návrh koncepce zvyšování kapacit  mateřských škol na území MČ Praha 6 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3375/18
 27. Návrh koncepce zvyšování kapacit základních škol na území Městské části Praha 6 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3381/18 )  
 28. Poskytnutí dotací v oblasti ekologických aktivit pro rok 2018 - Ing. Mejstřík(usn. RMČ č. 3282/18 )
 29. Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2018 "Památková dotace"- Ing. arch. Smutná(usn. RMČ č. 3289/18 )
 30. Poskytnutí individuální dotace z. s. Porte - Ing. Hanušová(usn. RMČ č. 3369/18 )
 31. Poskytnutí dotací v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018 - Ing. Hanušová(usn. RMČ č. 3366/18 )
 32. Poskytnutí individuálních dotací v oblasti registrovaných sociálních služeb pro rok 2018 - Ing. Hanušová(usn. RMČ č. 3367/18 )
 33. Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého základě usn. ZMČ č. 329/08 Dejvickému divadlu o.p.s. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3386/18 )
 34. Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce - Ing. Mgr. Bezděk (usn. RMČ č. 3371/18 )
 35. Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy - Ing. Mgr. Bezděk (usn. RMČ č. 3372/18
 36. Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura II. - 2018 (květen - prosinec) - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3385/18 )
 37. Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3077/17 a usn. RMČ č. 3151/18 )

 

Informativní body:

a) Písemná informace o Poliklinice Pod Marjánkou - Ing. Hanušová

b) Písemná informace o Šatovce - Ing. Hanušová

c) Písemná Informace o Strategii MČ Praha 6 k přístupu zmírňování dopadů změny klimatu - Ing. arch. Smutná

d) Písemná Informace o Stavební uzávěře SO v severozápadním kvadrantu Prahy - Ing. arch. Smutná

e) Písemná informace o přijatých peticích - Ing. Holický (usn. RMČ č. 3317/18 , usn. RMČ č. 3398/18 a usn. RMČ č. 3400/18 )

f) Písemná informace - Rozpočtová opatření městské části Praha 6 na rok 2018 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3215/18 a usn. RMČ č. 3326/18 )

KDY: 19.04.2018 od 10:00SOUVISEJÍCÍ AKCE

Nebyly nalezeny žádné vyhovující záznamy

--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/akce/23-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-praha-6-2018-04-19 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz