Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Seznam použitých zkratek

MČ        - Městská část

P6         - Praha 6

ZMČ      - Zastupitelstvo Městské části

RMČ     - Rada Městské části

ÚMČ     - Úřad městské části

HLMP    - Hlavního města Prahy

MHMP   - Magistrát hl. m. Prahy

ZHMP    - Zastupitelstvo hl.m. Prahy

RHMP   - Rada hl.m. Prahy

RVZ      - Rekreační a vzdělávací zařízení

IK          - Informační kancelář

IS ÚMČ - Informačního systému Úřadu městské části

KVV      - Krajské vojenské velitelství

MKS     - Městský kamerový systém

PČR     - Policie České republiky

MP       - Městská policie

LDN     - Léčebna dlouhodobě nemocných

OON    - Ostatní osobní náklady

KS       - Kolektivní smlouva

VŘ       - Výběrové řízení

ŽL       - živnostenský list

VHP    - výherní hrací přístroj

VT      - výpočetní technika

 

KT       - Kancelář tajemníka  (evidence dle systemizace - 0100)  

OŠKS  - odbor školství, kultury a sportu (0200)      

EO       - ekonomický odbor  (0400)

KA       - Kancelář architekta (0500)

OSV    - odbor sociálních věcí ( 0600)

OVV    - odbor vnitřních věcí (0700)          

KMČ    - Kancelář městské části (0800)

IA        - Interní auditor (0801)

OV      - odbor výstavby (0900)

OSM   - odbor správy majetku 1000)

ŽO       - živnostenský odbor (1100)

ODŽP  - odbor dopravy a životního prostředí (1200)

OSL     - odbor služeb (1500)

PO        - právní odbor (1600)       

OEOOD  - odbor evidence obyvatel a osob. dokladů (1700)

 

BR    - Bezpečnostní rada

MV    - Mandátový výbor ZMČ

KV    - Kontrolní výbor ZMČ    

FV    - Finanční výbor ZMČ     

RR   - Redakční rada časopisu "Šestka"               

KMP - Komise majetkové politiky RMČ               

KVV  - Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ

KŽP  - Komise životního prostředí RMČ

DIK   - Dislokační komise RMČ

KÚR - Komise územního rozvoje RMČ

KUK - Kulturní komise RMČ

KBP - Komise bytové politiky RMČ

KZS - Komise pro zahraniční spolupráci RMČ

KSR - Komise strategického rozvoje

KSBO - Komise pro sociálně bytové otázky RMČ

KSZP - Komise pro sociální a zdravotní problematiku RMČ

BDK  - Komise pro bezpečnostní a dopravní problematiku

GK - Grantová komise

KOR  - Komise pro otevřenou radnici a informační technologie RMČ

KSVA - Komise pro sportovní a volnočasové aktivity RMČ

 

 

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zkratky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz