Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Zastupitelstvo MČ

Seznam členů zastupitelstva Městské části Praha 6 obsahuje 45 zastupitelů.

40001 PhDr. Miloš Balabán Ph.D.
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: Klub ČSSD
mobil: 724 233 350,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise bezpečnostní
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6

40004 Mgr. Jan Bartůšek
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
KDU-ČSL - pol.klub: nezařazen
mobil: 604 457 120,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise kulturní
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání

40005 Mgr. Marek Baxa
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie

40006 Jiří Benda
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání

40046 Ing. Mgr. Libor Bezděk
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře radní
» zodpovídá za oblast sportu a volného času
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobil: 777 665 533,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Finanční výbor ZMČ
Místopředseda » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Neuvolněný člen Rady MČ Praha 6, Předseda politického klubu ZMČ: Klub STAN. Zodpovídá za oblast sportu a volného času.
40007 MUDr. Iveta Borská
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
BEZPP - pol.klub: Klub STAN

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise pro sociálně bytové otázky
Místopředseda » Komise pro sociální a zdravotní problematiku
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise bytové politiky

40008 Mgr. Karolína Brabcová
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobil: 731 321 737,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise kulturní

40009 PhDr. Helena Briardová
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
KSČM - pol.klub: Klub KSČM
tel: 233 325 733, mobil: 723 607 243,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku
Člen » Výbor pro komunikaci a média
Člen » Pracovní skupina pro místopis

Předsedkyně politického klubu ZMČ: Klub KSČM.
40010 Ing. Jiří Dolejš
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
KSČM - pol.klub: Klub KSČM
tel: 222 897 448,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise majetkové politiky

40011 Mgr. Pavla Ducháčková Chotková
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobil: 608 260 230,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Místopředseda » Komise pro výchovu a vzdělávání
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Mandátový výbor ZMČ

40013 Ing. Milena Hanušová
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře radní
» zodpovídá za oblast sociálních věcí a oblast zdravotnictví
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku
Člen » Komise bezpečnostní
Člen » Pracovní skupina pro místopis
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Zodpovídá za oblast sociálních věcí, za agendu organizační složky "PRO 6" a za oblast zdravotnictví.
40014 Bc. Jiří Holeček
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
40056 Jaroslav Holý MBA
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6
mobil: 605 476 851,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Místopředseda » Komise kulturní
Člen » Výbor pro komunikaci a média

40015 Zdeněk Hořánek
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře radní
» zodpovídá za oblast bezpečnosti
BEZPP - pol.klub: Klub STAN

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise majetkové politiky
Místopředseda » Komise dislokační
Místopředseda » Povodňová komise MČ Praha 6
Místopředseda » Krizový štáb MC Praha 6, část I
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Bezpečnostní rada MČ

Neuvolněný člen Rady MČ Praha 6. Zodpovídá za oblast bezpečnosti, vykonává funkci Koordinátora projektu Městského kamerového systému a Programu Stop Graffiti a odpovídá za oblast Smart City.
40016 MUDr. Marián Hošek
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře uvolněný člen ZMČ
» zodpovídá za strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální problematiky
KDU-ČSL - pol.klub: nezařazen

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise pro sociální a zdravotní problematiku
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise "Zdravá Šestka"
Člen » Pracovní skupina pro místopis
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Zodpovídá za strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální problematiky, za oblast prevence sociálně patologických jevů a přebírá odpovědnost funkce zdravotního rady.
40051 Ondřej Matěj Hrubeš
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Místopředseda » Komise dopravní
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6

40017 prof. RNDr. Jakub Hruška CSc.
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise životního prostředí
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6

40018 JUDr. Ivan Hrůza
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
KSČM - pol.klub: Klub KSČM
tel: 296 814 111,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Komise bezpečnostní
Člen » Komise dopravní

40053 Mgr. Jan Chabr
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Místopředseda » Komise majetkové politiky
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Kontrolní výbor ZMČ

40020 Bc. Taťána Klíčová
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku

40021 Mgr. Ondřej Kolář
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře starosta MČ Praha 6
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Povodňová komise MČ Praha 6
Předseda » Bezpečnostní rada MČ
Předseda » Krizový štáb MC Praha 6, část I
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise dislokační
Člen » Pracovní skupina pro místopis

Zodpovídá za právní a zahraniční vztahy, za informační technologie a zastupuje MČ Praha 6 navenek.
40054 Ing. Marie Kubíková
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS
mobil: 724 174 006,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise kulturní
Člen » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie
Člen » Výbor pro komunikaci a média

40024 Ing., Mgr. Oldřich Kužílek
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
BEZPP - pol.klub: Klub STAN
mobil: 602 358 808,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise pro otevřenou radnici a informační technologie
Předseda » Výbor pro komunikaci a média
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6

40025 Mgr. Jan Lacina
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» zodpovídá za oblast kultury
» zodpovídá za oblast školství a vzdělávání
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobil: 775 755 140,
web: http://www.praha6jsteVy.cz
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Místopředseda » Pracovní skupina pro místopis
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání
Člen » Komise dislokační
Člen » Povodňová komise MČ Praha 6
Člen » Bezpečnostní rada MČ
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Zodpovídá za oblast školství a vzdělávání, za oblast kultury a za koncepci "otevřené radnice".
40026 Ing. Jiří Lála
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Komise bezpečnostní

Předseda politického klubu ZMČ: Klub ODS
40027 Ing. Roman Mejstřík
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře radní
» zodpovídá za řešení problematiky dopravy
» zodpovídá za oblast péče o životní prostředí, za úklid a odpadové hospodářství a za agendu veřejně prospěšných prací
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6
mobil: 603 418 940,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise dislokační
Člen » Komise kulturní
Člen » Komise dopravní
Člen » Pracovní skupina pro místopis
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Předseda politického klubu ZMČ: ANO Praha 6. Zodpovídá za řešení problematiky dopravy, za oblast péče o životní prostředí, čistotu a vzhled MČ Praha 6, za úklid a odpadové hospodářství, za údržbu a revitalizaci parků a zeleně
40028 MUDr. Antonín Nechvátal
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobil: 774 077 650,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise životního prostředí
Člen » Komise pro sociální a zdravotní problematiku

40050 Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise dislokační
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise majetkové politiky

40029 Ing. René Pekárek CSc.
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře uvolněný člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: Klub ČSSD

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise dislokační
Člen » Komise územního rozvoje
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Výbor pro komunikaci a média
Člen » Pracovní skupina pro místopis

Předseda pol. klubu ZMČ: ČSSD. Předseda Kontrolního výboru ZMČ.
40049 Mgr. Petr Píša Ph.D.
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobil: 603 114 577,
web: http://www.praha6.zeleni.cz
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Komise bytové politiky
Člen » Pracovní skupina pro místopis

Předseda politického klubu ZMČ: Klub zelení
40030 Ing. Marie Pojerová
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS
tel: 233 335 400 ,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise pro sociálně - právní ochranu dětí - zvláštní orgán
Předseda » Komise "Zdravá Šestka"
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise pro výchovu a vzdělávání

40031 Ing. arch. Martin Polách
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře statutární místostarosta
» zodpovídá za územní rozvoj, plánování a veřejný prostor
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise územního rozvoje
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Člen » Povodňová komise MČ Praha 6
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Zodpovídá za územní rozvoj, plánování a veřejný prostor.
40032 JUDr. Patricie Pražáková
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Místopředseda » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6

40055 MgA Petr Prokop
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobil: 608 920 937,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise kulturní

40033 Jiří Růžička
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
BEZPP - pol.klub: Klub TOP 09

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise pro výchovu a vzdělávání
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6

Předseda Komise pro výchovu a vzdělávání
40034 Jan Sládek Ph.D.
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobil: 775 999 689,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise bytové politiky

40035 Ing. arch. Eva Smutná
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarostka
» zodpovídá za oblast památkové péče
» Zodpovídá za strategický rozvoj
BEZPP - pol.klub: Klub TOP 09
tel: 220 189 420, mobil: 778 543 831,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise strategického rozvoje MČ Praha 6
Místopředseda » Komise územního rozvoje
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Povodňová komise MČ Praha 6
Člen » Bezpečnostní rada MČ
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Zodpovídá za strategický rozvoj, strategický plán a strategické stavby včetně nadřazeného dopravního systému a velká rozvojová území, za oblast památkové péče a výstavnictví.
40036 Mgr. Jakub Stárek
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ODS - pol.klub: Klub ODS
mobil: 603 715 271,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Místopředseda » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Pracovní skupina pro místopis

40037 JUDr. Štěpán Stupčuk
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: Klub ČSSD

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise majetkové politiky

40039 Ing. Vladimír Šraier MBA
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
BEZPP - pol.klub: nezařazen
mobil: 602 276 999,
web: https://www.facebook.com/vladimir.sraier.politik
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Finanční výbor ZMČ
Člen » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity

40040 Marek Tolde
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ANO 2011 - pol.klub: Klub ANO Praha 6
tel: 776 020 010, mobil: ,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Mandátový výbor ZMČ
Člen » Komise dislokační
Člen » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Člen » Komise bezpečnostní

40041 Ing. Jaromír Vaculík
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» zodpovídá za ekonomiku, finanční a investiční politiku, přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření a za správu aktiv na finančních a kapitálových trzích
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09
mobil: 602 492 692,
PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Komise majetkové politiky
Člen » Krizový štáb MC Praha 6, část I

Předseda politického klubu ZMČ: Klub TOP 09. Zodpovídá za majetkovou politiku, za ekonomiku, finanční a investiční politiku včetně rozpočtového hospodaření, za čerpání prostředků z fondů EU a HMP, metodicky za dotační politiku MČ, za správu aktiv na finančních a kapitálových trzích
40042 Mgr. Lucie Válová
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
ČSSD - pol.klub: Klub ČSSD

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Místopředseda » Komise pro sociálně bytové otázky
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Mandátový výbor ZMČ

40043 Mgr. Lucie Weitzová
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
TOP 09 - pol.klub: Klub TOP 09

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6
Člen » Kontrolní výbor ZMČ
Člen » Komise pro sportovní a volnočasové aktivity

40045 MUDr. Zdeněk Žižka CSc.
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře člen ZMČ
BEZPP - pol.klub: Klub TOP 09

PROHLÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků
Předseda » Komise dopravní
Člen » Zastupitelstvo MČ Praha 6

Předseda Komise dopravní

Souvislosti:

Další informace:


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zastupitele?vo=1418 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz