Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Veřejné zakázky přesahující 2 mil. Kč, resp. 6 mil. Kč

POZOR! Zde nejsou uvedeny zakázky jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší  2 mil. Kč bez DPH za služby a dodávky, resp. 6 mil. Kč za stavební práce.

Zakázky s výše uvedenou předpokládanou hodnotou naleznete v našem modulu eAukce & eTržište.

Veřejné zakázky, které vyhlašuje SNEO, a.s. (subjekt s finanční účastí ÚMČ Praha 6), či ohledně kterých vykonává zadavatelské činnosti pro MČ Praha 6, vč. administrace zakázky, naleznete na stránkách SNEO, a.s. v sekci Profil zadavatele.

Veškeré informace o veřejných zakázkách přesahující částky 2 mil Kč bez DPH, resp. 6 mil Kč bez DPH naleznete na profilu zadavatele provozovaného na certifikovaném elektronickém nástroji na adrese: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/

 


Výpis záznamů 4150 z celkového počtu 125 vyhovujících záznamů.

12/10/OTŘ - Dodávka a montáž konferenční a audiovizuální techniky do jednacího sálu ZMČ

• Dne 27.12.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 18.01.2011 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[163 kB]
• Dne 17.02.2011 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 7.3.2011 byla uzavřena smlouva s firmou Konstruktiva Branko, a.s., se sídlem Mikuleckého 1308, 147 46 Praha 4 - Braník ve výši 4,199.426,- Kč (vč. DPH). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 22.4.2011. 


11/10/OTŘ - Novostavba mateřské školy Bílá Hora, Praha 6

• Dne 14.09.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 07.10.2010 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[238 kB]
• Dne 06.12.2010 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 06.12.2010 byla uzavřena smlouva s firmou DEREZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Libocká 659/43c, 161 00 Praha 6 - Liboc ve výši 57,450.007,-Kč (vč. DPH). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 23.12.2010.


10/10/OTŘ - Poskytování fixních a mobilních služeb pro Úřad městské části Praha 6

• Dne 14.09.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 02.11.2010 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[169 kB]
• Dne 03.01.2011 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 8.2.2011 byla uzavřena smlouva s firmou Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, ve výši minimální měsíční částky 59.000,-Kč (bez DPH). Přičemž cena nepřesáhne výši jednotkových cen uvedených v nabídce (nabídka je součástí smlouvy). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 28.2.2011.


09/10/OTŘ - Výsadba a údržba květin na území městské části Praha 6

• Dne 13.08.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 11.10.2010 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[357 kB]
• Dne 10.02.2011 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 21.2.2011 byla uzavřena smlouva s firmou TOMPEX a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 ve výši 60.000.000,-Kč (bez DPH) včetně částí zakázek a opcí. Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 8.3.2011.


08/10/OTŘ - Výměna dřevěných oken, oprava severní fasády a oprava hydroizolací ZŠ J.A. Komenského

• Dne 02.08.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 25.08.2010 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[252 kB]
• Dne 07.10.2010 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 20.10.2010 byla uzavřena smlouva s firmou RENIX, a.s., se sídlem Na dědinách 733/22 141 00  Praha 4 - Michle ve výši 33,470.880,-Kč (vč. DPH). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 22.11.2010.

 


07/10/OTŘ - Odstraňování graffiti na území městské části Praha 6

• Dne 12.07.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 24.08.2010 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[519 kB]
• Dne 04.11.2010 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 22.11.2010 byla uzavřena smlouva s firmou Bartoň a Partner s.r.o., se sídlem Chválkovická 104/158, 772 00 Olomouc, ve výši 27,735.024,-Kč (vč. DPH). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 7.1.2011.


06/10/OTŘ - Instalace, údržba a provoz laviček a zahrazovacích sloupků

• Dne 12.07.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 24.09.2010 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[502 kB]

Výsledek:
Zadavatel v souladu s ust. § 84 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku zrušil. Oznámení o zrušení veřejné zakázky bylo zveřejněno na stránkách informačního systému dne 18.10.2010.


05/10/ZJP - Modernizace 7. nadzemního podlaží budovy Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 - Bubeneč

• Dne 02.07.2010 byla na úřední desce Městské části Praha 6 uveřejněna náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Výzva k podání nabídky
[2477 kB]
• Dne 22.07.2010 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[209 kB]
• Dne 18.08.2010 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 17.9.2010 byla uzavřena smlouva s firmou Konstruktiva Branko, a.s., se sídlem Mikuleckého 1308, 147 46  Praha 4 ve výši 14,038.724,-Kč (vč. DPH). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 12.10.2010. 

 


04/10/OTŘ - Výměna oken v ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2

• Dne 23.03.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 14.04.2010 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[227 kB]
• Dne 28.05.2010 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 2.6.2010 byla uzavřena smlouva s firmou KERNER s.r.o., se sídlem Zadní Vinohrady 5412, 430 00 Chomutov ve výši 25,004.728,80 Kč. Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 12.7.2010.


03/10/JŘBU - Areál volného času Ladronka II. a III. etapa, Praha 6 - Břevnov, 160 00

• Dne bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na centrální adrese.

Výsledek:
Dne 14.7.2010 byl uzavřen Dodatek č. 2 na veřejnou zakázku s firmou "Sdružení firem Ladronka" zastoupená vedoucím účastníkem sdružení "Podzimek  a synové s.r.o.", se sídlem Váňovská 528, 589 01 Třešť,  ve výši 5,760.878,00 (vč. DPH). Výsledky zadávacího řízení byly zveřejněny v informačním systému dne 30.7.2010.


 

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/verejne_zakazky?vynechat=40&crc=5a9cc6749b0d73a685d08266cd5c5770 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz