Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Veřejné zakázky přesahující 2 mil. Kč, resp. 6 mil. Kč

POZOR! Zde nejsou uvedeny zakázky jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší  2 mil. Kč bez DPH za služby a dodávky, resp. 6 mil. Kč za stavební práce.

Zakázky s výše uvedenou předpokládanou hodnotou naleznete v našem modulu eAukce & eTržište.

Veřejné zakázky, které vyhlašuje SNEO, a.s. (subjekt s finanční účastí ÚMČ Praha 6), či ohledně kterých vykonává zadavatelské činnosti pro MČ Praha 6, vč. administrace zakázky, naleznete na stránkách SNEO, a.s. v sekci Profil zadavatele.

Veškeré informace o veřejných zakázkách přesahující částky 2 mil Kč bez DPH, resp. 6 mil Kč bez DPH naleznete na profilu zadavatele provozovaného na certifikovaném elektronickém nástroji na adrese: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/

 


Výpis záznamů 3140 z celkového počtu 127 vyhovujících záznamů.

08/13/JŘBU - Zprostředkování obchodu s elektrickou energií na Českomoravské komoditní burze Kladno

• Dne 01.10.2013 bylo zadávací řízení ukončeno.


07/13/JŘBU - Zprostředkování obchodu se zemním plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno

• Dne 01.10.2013 bylo zadávací řízení ukončeno.


06/13/UŘ - Provozování sběrných dvorů na území Prahy 6

• Dne 17.12.2013 byl na stránkách informačního systému ISVZUS zveřejněn formulář "Oznámení předběžných informací" » otevřít tento formulář v novém okně


05/13/UŘ - Správa, údržba a provoz budovy Úřadu městské části Praha 6 a detašovaných pracovišť

• Dne 29.12.2013 byl na stránkách informačního systému ISVZUS zveřejněn formulář "Oznámení předběžných informací" » otevřít tento formulář v novém okně


04/13/ZJP - Podzemní kontejnery - Praha 6


03/13/ZJP - Léčebna dlouhodobě nemocných (projektová, realizační a zadávací dokumentace)


02/13/UŘ - Rekonstrukce topného systému v objektu nám. Svobody 728/1, Praha 6

• Dne 30.07.2013 byl na stránkách informačního systému ISVZUS zveřejněn formulář "Oznámení předběžných informací" » otevřít tento formulář v novém okně


01/13/ZJP - Vypracování realizační - zadávací projektové dokumentace na rekonstrukci topného systému v objektu nám. Svobody 728/1, Praha 6

• Dne 22.03.2013 byla na úřední desce Městské části Praha 6 uveřejněna náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Výzva k podání nabídky
[751 kB] +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Zadávací dokumentace
[2170 kB]  +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Teze smlouvy
[4384 kB]
Dotazy a odpovědi:

• Dne 11.04.2013 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[212 kB]
• Dne 09.05.2013 bylo zadávací řízení ukončeno.
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Písemná zpráva
[581 kB]

Výsledek:
Dne 25.04.2013 byla uzavřena smlouva s firmou NOVATERM spol. s r.o., se sídlem Zborovská 58, 150 00 Praha 5 ve výši 1.645.000 Kč (bez DPH). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne 10.05.2013.


03/12/OTŘ - Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6

• Dne 18.09.2012 byl na stránkách informačního systému ISVZUS zveřejněn formulář "Oznámení předběžných informací" » otevřít tento formulář v novém okně
• Dne 27.11.2012 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně  +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Odůvodnění veřejné zakázky
[1513 kB]
 +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Zadávací dokumentace
[7285 kB]
Dotazy a odpovědi:

• Dne 21.02.2013 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[235 kB]
• Dne 03.04.2013 bylo zadávací řízení ukončeno.
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Písemná zpráva
[316 kB]

Výsledek:
Dne 04.04.2013 byla uzavřena smlouva se Sdružením firem C D V služby, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5 a FREKO a.s., se sídlem Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10. Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.04.2013.


02/12/OTŘ - Instalace, údržba a provoz odpadkových košů na území Prahy 6

• Dne 18.09.2012 byl na stránkách informačního systému ISVZUS zveřejněn formulář "Oznámení předběžných informací" » otevřít tento formulář v novém okně
• Dne 26.10.2012 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně  +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Odůvodnění veřejné zakázky
[1008 kB]
 +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Zadávací dokumentace
[1807 kB]
Dotazy a odpovědi:

• Dne 17.01.2013 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[195 kB]
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Písemná zpráva
[223 kB]

Výsledek:
Dne 22.04.2013 byla uzavřena smlouva s firmou Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 ve výši 35.800.000 Kč (bez DPH). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.04.2013.


 

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/verejne_zakazky?vynechat=30&crc=80709a2f8361533447a0d938c3e14c16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz