Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2396 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 392/16 16.12.2016 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usnesením ZMČ v souboru

1,

ZMČ 391/16 16.12.2016 Výroční zpráva Výboru pro komunikaci a média za rok 2016 a plán činnosti na 1. pololetí roku 2017 v souboru

1,

ZMČ 390/16 16.12.2016 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2016 a plán činnosti na rok 2017 v souboru

1,

ZMČ 389/16 16.12.2016 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2016 a plán činnosti pro rok 2017 v souboru

1,

ZMČ 388/16 16.12.2016 Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 6 v souboru

1,2,3,

ZMČ 387/16 16.12.2016 Stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6, s výkonem funkce člena - odborníka výboru ZMČ Praha 6, komise RMČ Praha 6 či pracovní skupiny v souboru

1,2,

ZMČ 386/16 16.12.2016 Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2017 v souboru

1,

ZMČ 385/16 16.12.2016 Uzavření smlouvy o poskytování sociálně ošetřovatelské péče občanům Prahy 6 na rok 2017 s Domovem svatého K. Boromejského v souboru

1,

ZMČ 384/16 16.12.2016 Poskytnutí individuální dotace Nemocnici Milosrdných sester svatého K. Boromejského a Domovu svatého K. Boromejského na rok 2017 v souboru

1,

ZMČ 383/16 16.12.2016 Poskytnutí dotace v oblasti Kultura mimo vyhlášený dotační program v souboru

1,

ZMČ 382/16 16.12.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura 2017/I v souboru

1,2,

ZMČ 381/16 16.12.2016 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 380/16 16.12.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit v souboru

1,2,

ZMČ 379/16 16.12.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací v roce 2017 v souboru

1,2,

ZMČ 378/16 16.12.2016 Prominutí nedobytných dluhů v souboru

1,

ZMČ 377/16 16.12.2016 Projednání žádosti o bezúročné odložení splátek kupní ceny bytové jednotky v souboru

1,

ZMČ 376/16 16.12.2016 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 4 jiných nebytových prostor za nejvyšší nabídku v souboru

1,

ZMČ 375/16 16.12.2016 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 7 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku v souboru

1,

ZMČ 374/16 16.12.2016 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 2284/1 k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 373/16 16.12.2016 Svěření id. 1/2 pozemků parc. č. 901/4, 902/1, 902/3 a pozemků parc. č. 901/3, 901/5, 3679/12 k. ú. Břevnov dle Statutu hl. m. Prahy v souboru

1,2,3,

ZMČ 372/16 16.12.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/37 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 371/16 16.12.2016 Prodej části pozemku parc. č. 983/1 k. ú. Liboc v souboru

1,2,

ZMČ 370/16 16.12.2016 Chronologie sporu ve věci Vítězné náměstí - projekt Line (Lední medvěd) v souboru

1,

ZMČ 369/16 16.12.2016 Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2017 v souboru

1,2,3,4,5,

ZMČ 368/16 16.12.2016 Rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2018 - 2022 v souboru

1,2,3,4,5,6,

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz