Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2463 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 459/17 20.04.2017 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ v souboru

1,

ZMČ 458/17 20.04.2017 Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2017 na poskytování lékařské pohotovostní služby pro občany MČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 457/17 20.04.2017 Neposkytnutí individuální dotace s.r.o. CENTRIN CZ pro rok 2017 v souboru

1,

ZMČ 456/17 20.04.2017 Poskytnutí dotací v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2017 v souboru

1,2,3,4,

ZMČ 455/17 20.04.2017 Poskytnutí individuální dotace z.s. Porte v souboru

1,

ZMČ 454/17 20.04.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce v souboru

1,2,

ZMČ 453/17 20.04.2017 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 452/17 20.04.2017 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,2,

ZMČ 451/17 20.04.2017 Poliklinika Pod Marjánkou - další postup rekonstrukce objektu polikliniky v souboru

1,

ZMČ 450/17 20.04.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura II. - 2017. v souboru

1,2,

ZMČ 449/17 20.04.2017 Změna termínu využití poskytnuté dotace z dotačního programu Kultura 2017/I v souboru

1,

ZMČ 448/17 20.04.2017 Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2017 "Památková dotace" v souboru

1,

ZMČ 447/17 20.04.2017 Neuzavření splátkové dohody v souboru

1,

ZMČ 446/17 20.04.2017 Uzavření splátkové dohody v souboru

1,

ZMČ 445/17 20.04.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 630/15 k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 444/17 20.04.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 2907/14 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 443/17 20.04.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 2907/23 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 442/17 20.04.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4644/6 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 441/17 20.04.2017 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 9 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku v souboru

1,2,

ZMČ 440/17 20.04.2017 Odejmutí svěření části pozemku pod komunikací parc. č. 1281/296 k. ú. Vokovice v souboru

1,2,

ZMČ 439/17 20.04.2017 Odejmutí svěření stavby vodovodních a kanalizačních sítí umístěných v pozemcích parc. č. 306/7, 302/32, 296, 295/2, 289/13, 302/30, 302/31, 289/2, 289/14, 302/15 k. ú. Veleslavín v souboru

1,2,

ZMČ 438/17 20.04.2017 Prodej části pozemku parc. č. 829 k. ú. Bubeneč (dle GP č. 1376-72/2014 pozemek parc. č. 829/6 k. ú. Bubeneč) v souboru

1,2,

ZMČ 437/17 20.04.2017 Prodej části pozemku parc. č. 829 k. ú. Bubeneč (dle GP č. 1376-72/2014 pozemek parc. č. 829/5 k. ú. Bubeneč) v souboru

1,2,

ZMČ 436/17 20.04.2017 Prodej části pozemku parc. č. 829 k. ú. Bubeneč (dle GP č. 1376-72/2014 pozemek parc. č. 829/4 k. ú. Bubeneč) v souboru

1,2,

ZMČ 435/17 20.04.2017 Prodej pozemků parc. č. 1011, jehož součástí je stavba č. p. 572 a parc. č. 1012 v k. ú. Ruzyně v souboru

1,2,

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz