Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2429 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 425/17 24.02.2017 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usnesením ZMČ v souboru

1,

ZMČ 424/17 24.02.2017 Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Na Okraji, Na Okraji 301, Praha 6 - Veleslavín v souboru

1,

ZMČ 423/17 24.02.2017 Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Juárezova, Juárezova 24/1037, Praha 6 - Bubeneč v souboru

1,

ZMČ 422/17 24.02.2017 Záměr dalšího postupu u sociálně zdravotnických zařízení v souboru

1,

ZMČ 421/17 24.02.2017 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za IV. čtvrtletí 2016 v souboru

1,2,

ZMČ 420/17 24.02.2017 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2017 v souboru

1,

ZMČ 419/17 24.02.2017 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE v souboru

1,

ZMČ 418/17 24.02.2017 Dotační řízení "Zdravá Šestka 2017" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v souboru

1,2,

ZMČ 417/17 24.02.2017 Poskytnutí dotací v oblasti ekologických aktivit pro rok 2017 v souboru

1,2,

ZMČ 416/17 24.02.2017 Částečné prominutí poplatků z prodlení v souboru

1,

ZMČ 415/17 24.02.2017 Převod místní bezejmenné komunikace č. NN 5146 na pozemku parc. č. 3136/1 k. ú. Dejvice ze správy TSK do správy m. č. Praha 6 v souboru

1,2,

ZMČ 414/17 24.02.2017 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 3 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku v souboru

1,

ZMČ 413/17 24.02.2017 Změna usnesení ZMČ Praha 6 č. 309/13 ze dne 15.2.2013 - Projednání dalšího postupu při realizaci vestaveb bytů v domech hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 412/17 24.02.2017 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 209 k. ú. Sedlec v souboru

1,2,

ZMČ 411/17 24.02.2017 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 306/7 k. ú.Veleslavín v souboru

1,2,

ZMČ 410/17 24.02.2017 Svěření části pozemku parc. č. 4059/2 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 409/17 24.02.2017 Směna části pozemku parc. č. 47/4 za část pozemku parc. č. 47/3 k. ú. Vokovice v souboru

1,2,

ZMČ 408/17 24.02.2017 Prodej pozemků parc. č. 3124 a parc. č. 3125 k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 407/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 2907/6 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 406/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1651/8 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 405/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 445/6 k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 404/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/8 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 403/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/26 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 402/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/100 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 401/17 24.02.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4659/39 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz