Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 8453 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3983/10 11.11.2010 Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

NE

RMČ 3982/10 11.11.2010 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.S1173/2007/OSOM

NE

RMČ 3981/10 11.11.2010 Pověření podepisováním doložek platnosti právního úkonu dle §43 zákona č. 131/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

NE

RMČ 3980/10 11.11.2010 Ke změně bodu III - 2 usnesení RMČ Praha 6 č. 3870/10 ze dne 30.9.2010

NE

RMČ 3979/10 11.11.2010 Prodloužení mandátní smlouvy pro První společnou a.s. na správu nemovitostí Pod Marjánkou 12/1906

NE

RMČ 3978/10 11.11.2010 Uzavření splátkové dohody s paní Ilonou Pauzovou

NE

RMČ 3978/10 11.11.2010 Uzavření splátkové dohody

NE

RMČ 3977/10 11.11.2010 Návrh dodatků smluv s TSK hl. m. Prahy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích, chodníkový program

1,2,

RMČ 3976/10 11.11.2010 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ a ZMČ Praha 6

NE

RMČ 3975/10 11.11.2010 13. rozpočtová opatření Městské části Praha 6 na rok 2010

1,

RMČ 3974/10 11.11.2010 Měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 6

NE

RMČ 3973/10 11.11.2010 Pracovní cesta starosty MČ Praha 6 Mgr. Tomáše Chalupy a Bc. Jana Záruby do Roncegno Terme

NE

RMČ 3972/10 11.11.2010 Úprava platu ředitelům základních škol

NE

RMČ 3971/10 11.11.2010 Odprodej notebooků Fujitsu-Simens LIFEBOOK E8110

NE

RMČ 3970/10 11.11.2010 Návrh na vyřazení neupotřebitelného movitého majetku

1,2,3,

RMČ 3969/10 11.11.2010 Nájem nebytových prostor pro další užívání okrskové služebny Městské policie - OŘ Praha 6

1,

RMČ 3968/10 11.11.2010 Pomník Nikoly Tesly - soutěž pro vyzvané

1,

RMČ 3967/10 11.11.2010 Výpůjčka pozemků parc. č. 341, 342/1, 345, 360 k.ú. Hradčany

NE

RMČ 3966/10 11.11.2010 Změna v usnesení ZMČ Praha 6 č. 261/04 ze dne 25.6.2004 (změna nabyvatele id. 868/31907 pozemků 3065/7, 3065/9 k.ú. Dejvice)

NE

RMČ 3965/10 11.11.2010 Odnětí oprávnění hospodařit se svěřenými pozemky (podíl id. 1/52) v k.ú. Liboc

NE

RMČ 3964/10 11.11.2010 Svěření pozemků č. parc. 3998/6, 3998/13 dle GP č. 3281-4/2010 a 3998/15 dle GP č. 3279-4/2010 v k.ú. Dejvice

NE

RMČ 3963/10 11.11.2010 Poskytnutí slevy z nájemného

NE

RMČ 3962/10 11.11.2010 Pronájem bytu učitelce ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

NE

RMČ 3961/10 11.11.2010 Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu v Praze 6, Eliášova 485/43

NE

RMČ 3960/10 11.11.2010 Vypsání výběrového řízení na pronájem garážového stání v objektu Bělohorská 1666/56

NE

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada?Hledani=1&vynechat=0&String=protikorup%C3%A8n%C3%AD%20bal%C3%AD%C3%A8ek&HlCislo=0&Razeni=Cislo&DatumOd=01.01.2010&SmyslRazeni=DESC&Sprilohami=0&Davka=25&crc=6a7e9f657d710a38e609932cb082b8f1 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz