Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 13694 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 2072/17 15.02.2017 Doporučení odkoupit pozemky parc. č. 587, 588/1 a 588/2 k. ú. Dejvice hl. m. Prahou

NE

RMČ 2071/17 15.02.2017 Změny v komisích RMČ Praha 6

NE

RMČ 2070/17 15.02.2017 Pronájem bytů z profesních důvodů

NE

RMČ 2069/17 15.02.2017 Výpověď z nájmu bytu

NE

RMČ 2068/17 15.02.2017 Výpověď z nájmu bytu

NE

RMČ 2067/17 15.02.2017 Uzavření splátkové dohody

NE

RMČ 2066/17 15.02.2017 Pronájem bytu z profesních důvodů pracovníku PČR OŘ Praha I

NE

RMČ 2065/17 15.02.2017 Prodloužení nájemní smlouvy k bytu

NE

RMČ 2064/17 15.02.2017 Pronájem bytu ze sociálních důvodů

NE

RMČ 2063/17 15.02.2017 Pronájem bytu

NE

RMČ 2062/17 15.02.2017 Souhlas s převodem nájmu prostor sloužících podnikání v objektu v Praze 6, Evropská, NJ č. 529/215

NE

RMČ 2061/17 15.02.2017 Změna působností starosty, zástupců starosty, uvolněných členů ZMČ pro výkon funkce a ostatních členů RMČ

NE

RMČ 2060/17 15.02.2017 Úhrada smluvní pokuty ve prospěch společnosti MAT Design s.r.o

NE

RMČ 2059/17 15.02.2017 Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací ve školství na rok 2017

NE

RMČ 2058/17 15.02.2017 Memorandum o spolupráci ve věci dalšího využití parcely č.620 v k.ú. Břevnov, jejíž součástí je stavba budovy, ul. Radimova.

NE

RMČ 2057/17 15.02.2017 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ

NE

RMČ 2056/17 15.02.2017 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1,

RMČ 2055/17 15.02.2017 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1,

RMČ 2054/17 15.02.2017 Zpráva o využití finančních prostředků na motivační odměny zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do orgánu Městské policie - Obvodní ředitelství Praha 6 v roce 2016

NE

RMČ 2053/17 15.02.2017 Udělení souhlasu obce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů

NE

RMČ 2052/17 15.02.2017 Peněžní výpomoc na úhradu nájemného v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy za IV. čtvrtletí 2016

NE

RMČ 2051/17 15.02.2017 Jmenování výběrové komise

NE

RMČ 2050/17 15.02.2017 Zajištění péče školních psychologů spolkem KLIKA

NE

RMČ 2049/17 15.02.2017 Zajištění programů prevence rizikového chování organizací Prev-Centrum

NE

RMČ 2048/17 15.02.2017 Poskytnutí finančních darů na kulturní akce

NE

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz