Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 13918 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 2296/17 26.04.2017 Ukončení Smlouvy o nájmu nemovitostí S 415/2011/OSOM se společností SNEO, a.s. dohodou

NE

RMČ 2295/17 26.04.2017 Zadání veřejné zakázky „Údržba a provoz odpadkových košů na území Prahy 6" formou objednávky stávajícímu zhotoviteli na dobu dvou měsíců (do 30.06.2017)

NE

RMČ 2294/17 26.04.2017 Revokace části usnesení RMČ č.2196/17 ze dne 29.03.2017 Oznámení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Údržba a provoz odpadkových košů, stojanů na sáčky na psí exkrementy a popelníky na území MČ Praha 6"

NE

RMČ 2293/17 26.04.2017 Rozbor programového prohlášení Rady MČ Praha 6 z roku 2015 s ohledem na stav jeho naplnění

1,

RMČ 2292/17 19.04.2017 Aktualizace návrhu programu 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 dne 20.04.2017

NE

RMČ 2291/17 19.04.2017 Prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 6

NE

RMČ 2290/17 19.04.2017 Revokace usnesení RMČ č. 2241/17 ze dne 05.04.2017 k Projektu v oblasti sportu a volného času na podporu účastníků letního provozu mateřských škol formou individuální dotace s účinností od 15.04.2017

1,2,

RMČ 2289/17 19.04.2017 Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pro akci Čarodějnice na Ladronce 2017 s TSK hl. m. Prahy

NE

RMČ 2288/17 19.04.2017 Přehled zadávané inzerce a PR placené z rozpočtu KMČ, oddíl § 6171, akce 7115 - Propagace MČ

NE

RMČ 2287/17 19.04.2017 Zajištění nákupu energií na rok 2018 na Českomoravské komoditní burze prostřednictvím dohodce Prospeksa, a.s.

1,2,

RMČ 2286/17 19.04.2017 Smlouva o dílo č. 28022017 se společností Pražská mincovna a.s. na výrobu stříbrných pamětních medailí

NE

RMČ 2285/17 19.04.2017 Vyhlášení architektonické soutěže o návrh na řešení záměru "Mateřská škola VOKOVICKÁ"

1,

RMČ 2284/17 19.04.2017 Vyhlášení soutěže o návrh - "Parkovací dům na Dědině"

1,

RMČ 2283/17 19.04.2017 Uzavření objednávky na II. a III. etapu prací Obnovy kaple na bývalém Libockém hřbitově

1,2,

RMČ 2282/17 19.04.2017 Stanovení nové výše nájemného - Jugoslávských partyzánů, prodejna dárkových předmětů NJ č. 938/101 - nájemce Via Roseta o.p.s.

NE

RMČ 2281/17 19.04.2017 Proplacení nákladů spojených s technickým zhodnocením bytu

NE

RMČ 2280/17 19.04.2017 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 445/6 k. ú. Břevnov

NE

RMČ 2279/17 19.04.2017 Zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící podnikání k provozování restauračního zařízení ve stavbě, která je součástí pozemku parc. č. 81 v k. ú. Dejvice (Dejvická 4) formou veřejné soutěže

NE

RMČ 2278/17 19.04.2017 Uzavření smlouvy o správě a užívání majetku se společností Grosseto servis s. r. o.

1,2,

RMČ 2277/17 19.04.2017 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvám o dílo č. P/16/2016 a č. VŘ/27/2016 na vypracování prováděcí projektové dokumentace

NE

RMČ 2276/17 19.04.2017 Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 6 a společností SNEO, a.s. na provádění inženýrské činnosti na akci: „ZŠ Antonína Čermáka - modernizace školní jídelny“.

NE

RMČ 2275/17 19.04.2017 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku: „ZŠ Antonína Čermáka - modernizace školní jídelny“.

NE

RMČ 2274/17 19.04.2017 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ

NE

RMČ 2273/17 19.04.2017 Podání adresované Radě MČ Praha 6

NE

RMČ 2272/17 19.04.2017 Závazný postup při vyřizování interpelací a dotazů občanů

1,

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz