Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 14424 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 2802/17 06.10.2017 Svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

1,

RMČ 2801/17 04.10.2017 Návrh na doplnění programu přerušeného 18. zasedání ZMČ Praha 6 ze dne 21.09.2017

NE

RMČ 2800/17 04.10.2017 Informace o projektech společnosti SNEO, a.s. předkládané na základě žádosti ZMČ ze dne 21.09.2017

1,2,3,4,5,6,7,

RMČ 2799/17 04.10.2017 Navýšení finančních prostředků pro projekt Aktivní město

NE

RMČ 2798/17 04.10.2017 Záměr koncepce nové výstavby na pozemcích parc. č. 620, 621, 622, 623, 624/1, 625/1, 3664/15 a budovy bez č.p. a č.e. (kaple), která je součástí pozemku parc. č. 622 k. ú. Břevnov, ulice Radimova a majetkoprávního vypořádání

NE

RMČ 2797/17 04.10.2017 Poskytnutí finančního daru na kulturní akci

NE

RMČ 2796/17 04.10.2017 Vyhlášení dotačního programu Kultura I. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury do konce roku 2021

1,2,

RMČ 2795/17 04.10.2017 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění plynovodní přípojky do části pozemku parc. č. 2557/134 k. ú. Břevnov se spolkem Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z. s.

NE

RMČ 2794/17 04.10.2017 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VZ/3/2017 - „Rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor budovy Roztocká 43/9, (škola „Riverside“), Praha 6“

NE

RMČ 2793/17 04.10.2017 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce budovy Šmolíkova 864/5“.

NE

RMČ 2792/17 04.10.2017 Pracovní cesta zástupců MČ Praha 6 do Roncegno Terme v Itálii

NE

RMČ 2791/17 04.10.2017 Informace o poliklinice Pod Marjánkou

1,

RMČ 2790/17 04.10.2017 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. na části pozemků parc. č. 5, 7/1,620/3 a 1340/4 v k. ú. Vokovice

1,

RMČ 2789/17 04.10.2017 Dohoda o užívání obecního vodovodu

NE

RMČ 2788/17 04.10.2017 Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku „Dopracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu č. p. 1906, Pod Marjánkou 1906/12,

NE

RMČ 2787/17 04.10.2017 Uzavření objednávky OI/102/2017 na nákup tonerů

NE

RMČ 2786/17 04.10.2017 Záměr pronájmu bytu učitelce ZŠ

NE

RMČ 2785/17 04.10.2017 Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení RMČ a ZMČ

NE

RMČ 2784/17 04.10.2017 Zdravá Šestka 2018 - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

1,2,3,4,5,

RMČ 2783/17 04.10.2017 Prodloužení nájemní smlouvy k bytu učitelce ZŠ

NE

RMČ 2782/17 04.10.2017 Povolení výjimek z počtu žáků ve třídách ZŠ pro školní rok 2017/2018

NE

RMČ 2781/17 04.10.2017 Schválení aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci ZŠ Marjánka

NE

RMČ 2780/17 04.10.2017 Pronájem části pozemku parc. č. 1739/58 k. ú. Ruzyně

1,

RMČ 2779/17 04.10.2017 Podání výpovědi z nájmu nebytové jednotky č. 880/304 v objektu v Praze 6, Terronská 880/60

NE

RMČ 2778/17 04.10.2017 Pronájem volných nebytových prostor z výběrového řízení

NE

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz