Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 14108 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 2486/17 12.06.2017 "Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1 a 430/5 (2014) "

1,2,

RMČ 2485/17 12.06.2017 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění správy budovy (S/338/2015/OSL)

NE

RMČ 2484/17 12.06.2017 Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb se společností Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

1,

RMČ 2483/17 12.06.2017 Stanovení programu 17. Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 22. června 2017

NE

RMČ 2482/17 12.06.2017 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy S/101/2016/OSL - poskytování občerstvení v budově ÚMČ Praha 6

NE

RMČ 2481/17 12.06.2017 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ a ZMČ

NE

RMČ 2480/17 12.06.2017 Změna složení Komise dopravní Rady MČ Praha 6

NE

RMČ 2479/17 12.06.2017 Předložení záměru prodeje pozemku parc. č. 1104/1, 1104/2 a 1104/3 v katastrálním území Bubeneč, zapsaným na LV 877, v Katastru nemovitostí pro hl. m. Prahu Radě HMP

NE

RMČ 2478/17 12.06.2017 Smlouva o zajištění projektů

NE

RMČ 2477/17 12.06.2017 Silniční okruh kolem Prahy v severozápadním kvadrantu hlavního města Prahy

NE

RMČ 2476/17 12.06.2017 Poskytnutí individuální dotace ateliéru MáMA

1,2,

RMČ 2475/17 12.06.2017 Šárecké údolí - zpracování územní studie s regulačními výstupy

NE

RMČ 2474/17 12.06.2017 Souhlas s uzavřením smlouvy č. 10/2017 o podnájmu nebytových prostor mezi Základní školou a Mateřskou školou J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1 a společností Ameropa o.s.

NE

RMČ 2473/17 12.06.2017 Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o podnájmu části nemovitosti č.1/10/2012 mezi Základní školou Hanspaulka a Mateřskou školou Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 a hanspaul-city.net s.r.o.

NE

RMČ 2472/17 12.06.2017 Schválení projektu Pláž č. 6

1,2,3,4,

RMČ 2471/17 12.06.2017 Záměr pronájmu bytu pedagožce volného času, pracovnici DDM - Stanice techniků v Podbabě a Stadionu mládeže na Kotlářce v Praze 6

NE

RMČ 2470/17 12.06.2017 Svěření podzemní stavby garáží v k. ú. Hradčany

NE

RMČ 2469/17 12.06.2017 Umístění lékařů v objektu polikliniky Pod Marjánkou 12,č.p.1906 po její rekonstrukci

NE

RMČ 2468/17 12.06.2017 Odejmutí svěřené správy pozemků v zahrádkářské osadě "Jenerálka" v k. ú. Dejvice

1,

RMČ 2467/17 12.06.2017 Odstoupení od Smluv o převodu vlastnictví k bytové jednotce uzavřených v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012

NE

RMČ 2466/17 07.06.2017 Pronájem části pozemku parc. č. 2719 k. ú. Ruzyně

NE

RMČ 2465/17 07.06.2017 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 14 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku

NE

RMČ 2464/17 07.06.2017 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 2463/17 07.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/8 k. ú. Dejvice

NE

RMČ 2462/17 07.06.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 3853/6 k. ú. Dejvice

NE

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz