Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 14710 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3088/18 15.01.2018 Vyhlášení dotačního programu Kultura II. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období květen - prosinec 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury do konce roku 2021

1,2,

RMČ 3087/18 15.01.2018 Změna pravidel pro udělování kulturních dotací městské části Praha 6

1,

RMČ 3086/18 10.01.2018 Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 6

NE

RMČ 3085/18 10.01.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci "ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce atletické dráhy a modernizace povrchu fotbalového hřiště - PD"

NE

RMČ 3084/18 10.01.2018 Poskytnutí slevy z nájemného

NE

RMČ 3083/18 10.01.2018 Prodloužení nájemní smluvy na pronájem nebytových prostor

NE

RMČ 3082/18 10.01.2018 Uzavření nájemní smluvy na pronájem nebytového prostoru

NE

RMČ 3081/18 10.01.2018 Uzavření nájemní smluvy na pronájem nebytové jednotky

NE

RMČ 3080/18 10.01.2018 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě

NE

RMČ 3079/18 10.01.2018 Souhlas s převodem nájmu prostor sloužících podnikání

NE

RMČ 3078/18 10.01.2018 Revokace části usnesení RMČ Praha 6 č. 2820/17 ze dne 18.10.2017

1,

RMČ 3077/18 10.01.2018 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ a ZMČ Praha 6

NE

RMČ 3076/18 10.01.2018 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3075/18 10.01.2018 Poskytnutí finančních darů v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3074/18 10.01.2018 Vyhlášení dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce - podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

1,2,

RMČ 3073/18 10.01.2018 Vyhlášení dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit 2018

1,2,

RMČ 3072/18 10.01.2018 Přihlášení MČ Praha 6 jako účastníka územního řízení pro umístění stavby "Hotel Letná, Praha 7"

NE

RMČ 3071/18 10.01.2018 Pronájem bytů dle části II., hlava I., díl 4. "Zásad a podmínek pro nakládání s byty...", formou výběrového řízení

NE

RMČ 3070/18 10.01.2018 Pronájem volné nebytové prostory z výběrového řízení

NE

RMČ 3069/18 10.01.2018 Pronájem pozemku parc. č. 192/31 v k. ú. Břevnov spolku Nesedím, sousedím z. s.

1,

RMČ 3068/18 10.01.2018 Pronájem pozemku parc. č. 3156/22 k. ú. Dejvice

1,

RMČ 3067/18 10.01.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 3136/1 k. ú. Dejvice pro parkování vozidla

1,

RMČ 3066/18 10.01.2018 Zrušení usnesení č. 2527/17 ze dne 21. 06.2017, kterým bylo schváleno zrušení služebnosti stezky a cesty zřízené ve prospěch pozemku parc. č. 829 k. ú. Bubeneč

NE

RMČ 3065/18 10.01.2018 Rozhodnutí jediného společníka (akcionáře) při výkonu působnosti valné hromady společnosti SNEO, a.s. - Schválení výjimky ze zákazu konkurence členům dozorčí rady

NE

RMČ 3064/18 10.01.2018 Rozhodnutí jediného společníka (akcionáře) při výkonu působnosti valné hromady společnosti SNEO, a.s. - obchodně-finanční plán na rok 2018

NE

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz