Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 13773 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 2151/17 15.03.2017 Organizační opatření Úřadu městské části Praha 6

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

RMČ 2150/17 15.03.2017 Změna podpisového řádu městské části Praha 6

1,2,

RMČ 2149/17 15.03.2017 Vrácení kupní ceny z neplatných kupních smluv a úroků připsaných bankou - Ing. T. Š.

NE

RMČ 2148/17 15.03.2017 Poskytnutí dotace v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 2147/17 15.03.2017 Uzavření smluv o zajištění realizace akcí: Čarodějnice na Ladronce 2017 ,2018 a 2019 a Ladronkafest 2017, 2018, 2019

NE

RMČ 2146/17 15.03.2017 Návrh na vyřazení movitého majetku - výpočetní techniky

NE

RMČ 2145/17 15.03.2017 Záměr pronájmu bytu učitelce MŠ

NE

RMČ 2144/17 15.03.2017 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic MŠ Terronská

NE

RMČ 2143/17 15.03.2017 Schválení odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací základních a mateřských škol

1,

RMČ 2142/17 15.03.2017 Schválení střednědobých výhledů rozpočtu mateřských a základních škol na roky 2018-2019

NE

RMČ 2141/17 15.03.2017 Schválení finančních plánů na rok 2017 mateřských a základních škol

NE

RMČ 2140/17 15.03.2017 Změna části I. "Zásad a podmínek pro nakládání s byty ..."

1,2,3,4,

RMČ 2139/17 15.03.2017 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 729/98 k. ú. Dejvice

1,

RMČ 2138/17 15.03.2017 Pronájem části pozemku parc. č. 3136/1 k. ú. Dejvice pro parkování vozidla

1,

RMČ 2137/17 15.03.2017 Obnova vozového parku

NE

RMČ 2136/17 15.03.2017 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ a ZMČ

NE

RMČ 2135/17 15.03.2017 Změny v Komisi dopravy Rady MČ Praha 6

NE

RMČ 2134/17 15.03.2017 Změny v komisích Rady MČ Praha 6

NE

RMČ 2133/17 15.03.2017 MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ, týkající se proluky mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská na území Prahy 6 v k.ú. Bubeneč

1,

RMČ 2132/17 15.03.2017 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů na 6 měsíců

NE

RMČ 2131/17 15.03.2017 Pronájem bytu v DPS Liboc

NE

RMČ 2130/17 15.03.2017 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací Pečovatelská služba Prahy 6 a Léčebny dlouhodobě nemocných na r. 2018 a 2019

1,2,3,

RMČ 2129/17 15.03.2017 Schválení rozpočtu příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 6 a LDN na rok 2017

1,

RMČ 2128/17 15.03.2017 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 2127/17 15.03.2017 Uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor

NE

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz