Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Revitalizace potoka Brusnice

Magistrát hl.m. Prahy zahajuje realizaci akce „Revitalizace Brusnice – řešení havarijního zatrubnění toku“. Projekt řeší zatrubněný úsek toku v úseku mezi ulicí U dělnického cvičiště a stávajícím jímacím objektem u parku Kajetánka, který se nachází v havarijním stavu. Stavba bude realizována po etapách v období v leden – srpen 2017.

Průzkumy potrubí ukázaly, že jeho rekonstrukce je v podstatě nerealizovatelná, a proto bylo rozhodnuto, že nově bude tok veden otevřeným korytem. Projekt byl konzultován s vedením ZŠ a MŠ a zástupci odboru dopravy a životního prostředí, kteří spravují zelené plochy, jichž se stavba dotýká, a zároveň byla zohledněna i budoucí výstavba Břevnovské radiály. Koryto potoka bylo navrženo tak, aby mělo co nejpřirozenější charakter. Bude se jednat o nepříliš hlubokou strouhu s jílovitým nepropustným dnem vysypaným štěrkem a zpevněným kameny. Stavba bude prováděna co nejšetrněji s ohledem na okolní prostředí, s velkým podílem ručních prací. Podchod pod ulicí Radimova bude proveden bezvýkopovou technologií. V tomto úseku bude potok zatrubněn.

Stavba se rovněž neobejde bez kácení stávajících dřevin. Trasování je navrženo tak, aby se zabránilo kácení hodnotných dřevin. Na odstranění jsou navrženy pouze poškozené stromy, náletové dřeviny a stromy s minimální sadovnickou hodnotou. Po dokončení stavby je počítáno s masivní náhradní výsadbou dřevin vhodných pro břehové porosty. Nebude se však jednat o klasické druhy dřevin, které jsou voleny k vodním tokům s dostatečným průtokem (vrby apod.). Budou voleny takové dřeviny, které zpevní břehy, ale jejich nároky na vodu budou spíše nižší, s ohledem na předpokládanou nižší průtočnost potoka Brusnice.

Realizací této stavby by měl vzniknout významný krajinný prvek, který bude mít pozitivní vliv na okolní prostředí.

[vyvěšeno od 30.11.2016 do 28.02.2017]


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/upozorneni?u=860 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz