Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Informace o dopravním omezení ul. Gymnasijní

Magistrát hl.m. Prahy povolil dne 16.12.2016 zvláštní užívání komunikací ul. Gymnasijní a Pevnostní z důvodu obnovy vodovodního řadu DN 500 v termínu od 03.01. do 12.02.2017. Vzhledem k délce opravovaného vodovodního řadu, je stavební činnost rozdělena do několika etap. 

V první etapě bude výkopová činnost provedena v křižovatce Gymnasijní - Velvarská - Glinkova - Pevnostní. Provoz v ul. Gymnasijní bude v tomto úseku veden obousměrně s upravenou předností v jízdě. Vjezd do ul. Glinkova bude uzavřen. V ul. Pevnostní podél stavební rýhy, pod mostní konstrukcí, bude provoz veden jednosměrně a to v úseku od ul. Generála Píky po ul. Buštěhradská. 

Dopravní značení IP 22 s informacemi o změnách v dopravě bude osazeno v křižovatkách při vjezdu do oblasti dotčené stavební činností.


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/upozorneni.html?u=865 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz