Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


eTržiště » přehled realizovaných zakázek

aktuální zakázkyZPĚT na úvod

Výpis záznamů 110 z celkového počtu 1908 vyhovujících záznamů.


Havarijní a lokální opravy parkových komunikací na území Prahy 6

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění havarijních a lokálních oprav převážně pěších komunikací na území městské části Praha 6, které jsou spravovány odborem dopravy a životního prostředí. Po uzavření rámcové smlouvy budou zadavatelem zadávány jednotlivé zakázky, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto výzvou a zadávací dokumentací. Z oprav se jedná zejména o vysprávky kaveren, rozpadlých ploch a dalších poruch komunikací převážně drobného charakteru do max. plochy jednotlivé ... [celkem 785 znaků / zobrazeno 63%]
[číslo:2018/00034] [nabídky od: 06.03.2018 do: 14.03.2018]
Kategorie: » stavební práce » komunikace a veřejné plochy

Opravy pískových dopadových ploch na dětských hřištích

Předmětem plnění zakázky je překopání, odplevelení a urovnání pískových dopadových ploch pod herními prvky na vybraných dětských hřištích na území Prahy 6 .
Překopání a odplevelení bude provedeno vždy v celé dopadové ploše až po obrubník, a to minimálně do hloubky 20 cm. Zároveň bude provedeno rozhrnutí a urovnání písku a písek z bezprostředního okolí dopadové plochy bude vyhrabán nebo vymeten. Případné plevelné rostliny v dopadové ploše budou odstraněny. Celková výměra dopadových ploch ... [celkem 942 znaků / zobrazeno 53%]
[číslo:2018/00028] [nabídky od: 27.02.2018 do: 06.03.2018]
Kategorie: » služby » údržba zeleně, zpevněných ploch a drobné architektury » údržba zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť

Kontroly na dětských hřištích a sportovištích Praha 6

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je:
A) roční hlavní kontrola dětských hřišť a sportovišť včetně zajištění částečné údržby herního zařízení těchto ploch
B) provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť včetně zajištění částečné údržby herního zařízení těchto ploch
Kontroly budou prováděny na celkem 82 hřištích a 23 sportovištích ( celkový seznam v příloze č.1 ). Podrobné vybavení 82 hřišť je uvedeno v příloze č. 2 ( cca 530 ks posuzovaných zařízení ... [celkem 3175 znaků / zobrazeno 16%]
[číslo:2018/00030] [nabídky od: 27.02.2018 do: 06.03.2018]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Výměna písku v pískovištích Praha 6

Předmětem plnění zakázky je výměna písku v pískovištích na vybraných dětských hřištích na území Prahy 6 .
Při výměně písku v pískovištích bude provedeno vybrání písku do hloubky cca 20 cm v celé ploše pískoviště, odvoz a uložení znehodnoceného písku na skládku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, dovoz a dodání nového písku včetně jeho rozhrnutí a úklidu bezprostředního okolí těchto ploch. Případné plevelné rostliny rostoucí v pískovišti budou odstraněny. Do pískovišť ... [celkem 1339 znaků / zobrazeno 37%]
[číslo:2018/00029] [nabídky od: 27.02.2018 do: 06.03.2018]
Kategorie: » služby » údržba zeleně, zpevněných ploch a drobné architektury » údržba zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť

Nákup velkoprostorového stanu pro venkovní použití včetně instalace

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup "velkoprostorového stanu" o rozměru 10 x 15m včetněch všech komponent a s tím související instalace. Stan bude celoročně využíván na veřejném prostranství. Musí proto splňovat veškeré bezpečnostní kritéria.

Požadované parametry:
Stan může být zánovní, předpokládaný termín instalace - 1. 3. 2018
rozměr: 10 x 15m. Výška okapu cca 2,4m, sklon střechy cca 22 stupňů a výška v hřebeni 3 - 5m
Požadujeme vysokou ... [celkem 1370 znaků / zobrazeno 36%]
[číslo:2018/00024] [nabídky od: 22.02.2018 do: 28.02.2018]
Kategorie: » dodávky » ostatní dodávky

Den dětí v oboře Hvězda

Předmětem plnění zakázky je kompletní příprava a realizace společenské akce Den dětí, tj. programové, produkční, propagační, organizační, technické, bezpečnostní a fundraisingové zajištění akce, včetně zajištění zázemí s občerstvením pro významné hosty dle následující specifikace.
Termín konání: 3. června 2018, doporučený rozsah akce 10 – 18 hodin
Místo konání: lesopark Obora Hvězda, Praha 6

Charakteristika akce
Den dětí v Oboře Hvězda je tradiční ... [celkem 4785 znaků / zobrazeno 10%]
[číslo:2018/00023] [nabídky od: 22.02.2018 do: 02.03.2018]
Kategorie: » služby » organizace, programové a technické zajištění společenských akcí » organizace společenských akcí vč. programového zajištění

Zahradnické práce

Odběratel: Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26
Práce v měsíci březnu:
Prořez tújí a habrů:
Snížení tújového plotu o 25 cm v přibližné výšce 1,5 m, délka plotu 30 m, nutno prořez i z boku
Snížení habrového plotu 40 cm v přibližné výšce 1,6m, délka plotu 30 m, nutno prořez i z
boku
Likvidace odpadu
Vyčištění svahu (odplevelení)
Odplevelení svahu mezi zakrslými jehličnany (10m x 10m), (předpoklad 6 hodin)
Odstranění uschlých dřevin
Pohnojení stávajících dřevin
[celkem 1676 znaků / zobrazeno 30%]
[číslo:2018/00022] [nabídky od: 20.02.2018 do: 27.02.2018]
Kategorie: » služby » údržba zeleně, zpevněných ploch a drobné architektury » údržba zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť

Dřevěné bedny na převoz výstavních modelů

Pro potřeby převozu výstavních modelů vyhlašuje Městská část Praha 6 veřejnou zakázku na výrobu 23 ks dřevěných beden dle fotky v příloze.
Modely mají rozměr 52x52x44 cm a musí se vejít do bedny zabalené v bublinkové folii, vždy jeden model do jedné bedny.
Každá bedna musí mít pevný rám, uzamykatelnou otevírací horní plochu a být opatřena úchyty pro bezpečnou manipulaci dle obrázku v příloze.
Bedny musí být dodány nejpozději do konce března 2018.
Vítěz může využít ... [celkem 614 znaků / zobrazeno 81%]
[číslo:2018/00021] [nabídky od: 15.02.2018 do: 26.02.2018]
Kategorie: » dodávky » ostatní dodávky

Daňové poradenství k dani z příjmů právnických osob (DPPO) včetně zpracování daňového přiznání za MČ Praha 6 a poradenství k dani z přidané hodnoty

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je daňové poradenství k dani z příjmů právnických osob (DPPO) včetně zpracování daňového přiznání za MČ Praha 6 za rok 2017 a poradenství k dani z přidané hodnoty v roce 2018.
Definice požadovaných služeb:
- daňové poradenství k dani z příjmů právnických osob (DPPO) - předpokládaný rozsah 15 hodin za rok
- kontrola podkladů a zpracování daňového přiznání k DPPO včetně komentáře, za MČ Praha 6 pro MHMP - předpokládaný rozsah 60 ... [celkem 1238 znaků / zobrazeno 40%]
[číslo:2018/00020] [nabídky od: 07.02.2018 do: 16.02.2018]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Zpracování GP k.ú. Ruzyně

Požadujeme zpracování geometrického plánu za účelem rozddělení pozemků parc. č. 1739/86 a 1763 v k. ú. Ruzyně. Požadujeme oddělení zeleně pro svěření dle přílohy.
[číslo:2018/00019] [nabídky od: 06.02.2018 do: 08.02.2018]
Kategorie: » služby » ostatní služby

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/list.php?archiv=1 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz