Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Pod kontrolou veřejnosti

Tato rubrika je rozcestníkem odkazů, které představují proces chování a rozhodování jednotlivých samosprávných orgánů Městské části Praha 6. Existence rubriky ´Pod kontrolou veřejnosti´ je důkazem, že radnice Prahy 6 svou maximální otevřenost vůči občanům nechápe jako iluzorní, ale snaží se ho konkrétními kroky naplňovat.


náhled souboru Vyrozumění Policie ČR k trestnímu oznámení starosty Prahy 6

náhled souboru Key Investments: DATA a FAKTA

Kompletní přehled usnesení, smluv, dodatků, zápisů z osobních jednání a vzájemné korespondence.

Přehled žádostí vyřizovaných dle zákona čís. 106/1999 Sb.

Přehled žádostí a způsob jejich vyřízení podaných dle zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p.

Protikorupční balíček

Komplex informací, které posilují prevenci v oblasti ochrany před korupčním jednáním a klientelismem.

Databáze smluv

Systém elektronické databáze smluv, který obsahuje smlouvy a dodatky od roku 2007. Modul obsahuje navíc přehledný vyhledávač.

Prohlášení příjemce veřejných prostředků

Seznam členů zastupitelstva Městské části Praha 6 a jejich prohlášení příjemce veřejných prostředků. 

Elektronické aukce

Řeší zakázky které lze dobře a jednoznačně specifikovat a u kterých lze stanovit objektivní kvantifikovatelná kritéria podle nichž bude možno zcela jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Typicky se jedná především o dodávky kancelářských potřeb, elektroniky a IT, některých služeb a pod. Jako příklady hodnotících kritérií lze uvést především cenu, záruční dobu, termín dodání, výši slevy na příslušenství, rychlost servisního zásahu atd.

Elektronické tržiště

Modul obsahující veřejné zakázky malého rozsahu (2 mil. u dodávek a služeb, 6 mil. u stavebních prací), definovány zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Veřejné zakázky SNEO

Veřejné zakázky které vyhlašuje SNEO a.s. subjekt s fiannční účastí ÚMČ Praha 6)

náhled souboru Bytové domy MČ Praha 6

Databáze bytových domů ve vlastnictví MČ Praha6. Ke každému domu jsou k dispozici skutečně podrobné informace včetně hospodářských výsledků v jednotlivých letech nebo např. tabulek oprav.

náhled souboru Lokální MMS-ing

Nová éra upozorňování na různé nešvary a nedostatky na území městské části. Pro rychlejší nápravu a řešení pomáhá stále větší rozšířenost mobilních telefonů s fotoaparátem a také ochota občanů městské části se na řešení problémů spojených s úklidem a pořádkem podílet.

Zájemci do výběrových komisí

Přihlašovací formulář pro občany Prahy 6 z nichž bude losován vždy jeden uchazeč který bude členem výběrové komise.

Usnesení zastupitelstva Prahy 6

Schválená usnesení včetně příloh a rozpravy a hlasování zastupitelů.

Rozpočet Městské části Praha 6

Podrobný rozpočet městské části od roku 2001.

On-line video ze zasedání zastupitelstva

Streaming videa ze zasedání zastupitelstva spouštěn v termínech zasedání zastupitelstva. Obraz je ručně stříhaný z několika stacionárních i mobilních kamer a prostřihy na výstup hlasovacího zařízení.

Interpelace

Interpelace zastupitelů včetně odpovědí.

Veřejné zakázky přesahující 2 mil. Kč bez DPH, resp. 6 mil. Kč bez DPH

Zakázky přesahující částku 2 mil. Kč bez DPH za služby a dodávky nebo částku 6 mil. Kč bez DPH za stavební práce realizované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Usnesení rady Prahy 6

Jednotlivá usnesení včetně příloh.

Zápisy ze zasedání Rady Prahy 6

Jednací řád komisí Rady městské části

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části

Detaily ze zasedání zastupitelstva Prahy 6

Modul, který sdružuje všechny dostupné informace o zasedáních zastupitelstva. K dispozici jsou plánované termíny zasedání včetně programů jednání, termíny uskutečněných zasedání včetně programů i kompletních zápisů, projednávané body přehledně provázané s relevantními usneseními (včetně příloh), videozáznamem z projednávání bodu a výstupem z hlasovacího zařízení (průběh rozpravy i detaiůní rozpis hlasování).

Zápisy ze zasedání ZMČ, RMČ, výborů a komisí Prahy 6

Termíny a programy zasedání ZMČ, RMČ, výborů a komisí Praha 6

Soubory pro váš diář

Soubory formátu iCalendar (ikonka kalendáře) u všech Akcí a termínů a soubory formátu vCard (ikonka vizitky) u všech kontaktů na pracovníky či zastupitele; po kliknutí na tyto ikonky se kontakt resp. termín přidá přímo do vašeho diáře (např. MS Outlook).

Organizační řád ÚMČ Praha 6

Úřední deska

Modernizované fulltextové vyhledávání

"Fulltext" je nyní rychlejší, vrací relevantnější výsledky a lépe seřazené. Dokonce i zobrazované procentuální ohodnocení výsledků vrací přesnější hodnoty. Nově se též ignoruje diakritika i velikost písmen.

Pátrání po osobách

Modul zobrazuje seznam pohřešovaných osob, které mají nebo měly bydliště na Praze 6.

Elektronické granty

Elektronická služba, pomocí které se vyhlašují témata grantů, přijímají žádosti a následně žádosti zpracovávají.

Potřebuji vyřídit

Jednotlivé životní situace je možné si zobrazit ve třech zněních - stručném, zkráceném a plném. Jediným kliknutím je možné zodpovědné osobě napsat e-mail nebo si přečíst více informací o odboru, který situaci řeší.

Nové diskusní forum

Od základu zmodernizovaný diskusní systém. Staré příspěvky a konta registrovaných uživatelů zůstaly zachovány. Systém se však výrazně zrychlil, přibyla řada možností uživatelských nastavení a rovněž byla zvýšna bezpečnost.

RSS kanály

K dispozici je jak šest předdefinovaných kanálů, tak i formulář na sestavení vlastního kanálu. Problematiku osvětlují tématické informace a celek doplňuje nabídka RSS agregátorů ke stažení.

Povinně zveřejňované informace

Informace dle 106/1999 Sb. zobrazené ve struktuře požadované vyhláškou 442/2006 Sb.

Subjekty s finanční účastí ÚMČ Praha 6

Firmy v nichž má ÚMČ Praha 6 majetkovou účast.


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/podkontrolou/?verswitch= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz