Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Platy a odměny

Zveřejnění platových poměrů dle usnesení RMČ č. 951/15 ze dne 16.12.2015

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 

Dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům.

uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6 měsíční odměna
Mgr. Ondřej Kolář - starosta 72 263 Kč
Mgr. Jan Lacina - zástupce starosty 63 713 Kč
Ing. arch. Martin Polách - zástupce starosty 63 713 Kč
Ing. arch. Eva Smutná - zástupce starosty 63 713 Kč
Ing. Milena Hanušová - člen rady 55 719 Kč
Ing. Roman Mejstřík  - člen rady 55 719 Kč
Ing. Jaromír Vaculík - zástupce starosty (od 27.11.2015) 63 713 Kč
MUDr. Marián Hošek - předseda Komise pro sociální a zdravotní problematiku 49 294 Kč
Ing. René Pekárek, CSc. - předseda Kontrolního výboru (od 27.11.2015) 49 294Kč

Platové výměry k 31.12.2016

měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž měsíční plat přísluší do daného pásma, v členění po 5.000 Kč od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí

tajemník

65 001 Kč - 70 000 Kč

vedoucí EO

vedoucí KMČ

vedoucí ODŽP

vedoucí OV

vedoucí KA

60 001 Kč - 65 000 Kč

 

vedoucí PO

vedoucí OEOOD

vedoucí OSM

vedoucí OSV

vedoucí KT

55 001 Kč - 60 000 Kč

vedoucí OŠKS

vedoucí OVV

vedoucí ŽO

vedoucí OSL

50 001 Kč - 50 000 Kč

Odměny vyplacené v období 01.01.2016 - 31.12.2016

roční součet odměn tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž roční odměna přísluší do daného pásma, v členění po 50.000 Kč v intervalu od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí
tajemník 350 001 Kč - 400 000 Kč
vedoucí ODŽP 300 001 Kč - 350 000 Kč
vedoucí OŠKS 250 001 Kč - 300 000 Kč
vedoucí EO (od 01.05.2016)200 001 Kč - 250 000 Kč

vedoucí PO
vedoucí KA
vedoucí OSM
vedoucí OSV

 

150 001 Kč - 200 000 Kč

vedoucí ŽO
vedoucí OEOOD
vedoucí OSL
vedoucí KT
vedoucí OV
vedoucí KMČ

100 001 Kč - 150 000 Kč

vedoucí OVV (od 01.05.2016)

Roční součet odměn neuvolněných členů ZMČ Praha 6

Měsíční odměny pro jednotlivé funkce schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 96/15 ze dne 24.04.2015 (do 29.02.016) a usnesením ZMČ č. 242/16 ze dne 18.02.2016 (od 01.03.2016).

neuvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6součet odměn
PhDr. Balabán Miloš, Ph.D. 37 688 Kč
PhDr. Balatka Ondřej 30 166 Kč
Mgr. Bartůšek Jan 37 688 Kč
Mgr. Baxa Marek 37 688 Kč
Benda Jiří 30 166Kč
Mgr. Bezděk Libor 47 098 Kč
MUDr. Borská Iveta 37 688 Kč
Mgr. Brabcová Karolína 30 166 Kč
PhDr. Briardová Helena 37 688 Kč
Ing. Dolejš Jiří 30 166 Kč
Mgr. Ducháčková Chotková Pavla 30 166 Kč
Bc. Holeček Jiří 30 166 Kč
Hořánek Zdeněk 47 098 Kč
Hrubeš Ondřej Matěj 5 949 Kč
doc. RNDr. Hruška Jakub, CSc. 37 688 Kč
JUDr. Hrůza Ivan 30 166 Kč
Bc. Chabr Jan 3 116 Kč
Bc. Klíčová Taťána 30 166 Kč
Králík Evžen 16 158 Kč
Ing. Mgr. Kužílek Odřich 37 688 Kč
Ing. Lála Jiří 30 166 Kč
MUDr. Nechvátal Antonín 30 166 Kč
Ing. Bc. Nesvatbová Simona, PhD. 11 712 Kč
Mgr. Píša Petr 15 746 Kč
Ing. Pojerová Marie 37 688 Kč
JUDr. Pražáková Patricie 30 166 Kč
Růžička Jiří 37 688 Kč
Mgr. Sládek Jan 30 166 Kč
Mgr. Stárek Jakub 30 166 Kč
JUDr. Stupčuk Štěpán 30 166 Kč
Šabach Petr 16 158 Kč
Ing. Šraier Vladimír, MBA 30 166 Kč
Tolde Marek 30 166 Kč
Mgr. Válová Lucie 30 166 Kč
Mgr. Weitzová Lucie 30 166 Kč
MUDr. Žižka Zdeněk 37 688 Kč

Náhrady ušlé mzdy / ušlého výdělku 2015

roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin

OSVČNáhrady celkemMzdaPojištění
Brabcová Karolína 27 000,00 Kč    
Drbout Michal 7 950,00 Kč    
Gebouský Věroslav 10 500,00 Kč    
Havlíček Ondřej 9 300,00 Kč    
Hejduk Stanislav 4 650,00 Kč    
Höfer Karel 7 500,00 Kč    
Holý Jaroslav 3 900,00 Kč    
Hořánek Zdeněk 88 350,00 Kč    
Kraus David 750,00 Kč    
Kužílek Oldřich 133 050,00 Kč    
Lála Jiří 48 600,00 Kč    
Menšík Radim 15 975,00 Kč    
Sofr Marek 4 200,00 Kč    
Šabach Petr 6 750,00 Kč    
Šraier Vladimír 29 550,00 Kč    
Šuvarina Vladimír 5 025,00 Kč    
Tolde Marek 24 375,00 Kč    
Weitzová Lucie 51 450,00 Kč    
Zrna Štěpán 1 650,00 Kč    
Zubr Alan 25 875,00 Kč    
Zaměstnavatel   
Ing. Mgr. Libor Bezděk 88 593,00 Kč 66 115,00 Kč 22 478,00 Kč
MUDr. Iveta Borská 16 281,00 Kč 12 150,00 Kč 4 131,00 Kč
Mgr. Marek Baxa 10 306,00 Kč 7 119,50 Kč 3 186,50 Kč
Mgr. Jan Bartůšek 5 228,00 Kč 3 894,00 Kč 1 334,00 Kč
Celkem626 808,00 Kč  

Odměny členů komisí

jednorázové odměny a peněžité dary členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6 (Zásady pro poskytování jednorázových odměn a peněžitých darů členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6, za jejich práci ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 6 a pracovních skupinách jmenovaných RMČ Praha 6, usnesení Rady městské části ze dne 28.11.2007 č. 941/07), jmenovitě s uvedením přesné výše roční odměny, s tím, že v případě členství odborníků ve více výborech a komisích jde o součet odměn za všechny výbory a komise

jménonávrh odměnynávrh darukomise
Bárdoš Andrej Dan, Mgr. 0 Kč 12 263 Kč KSZP, KBP od 10/15
Barochová Jana 0 Kč 5 000 Kč KUK
Bartlová Daria 0 Kč 10 900 Kč KSBO
Beňo Miloslav, npor. Mgr. 0 Kč 10 900 Kč BK od 2/15
Bocková Romana, Ing. 0 Kč 12 100 Kč KŽP mpř.
Bošek Čestmír, Ing. 0 Kč 9 075 Kč KBP mpř.
Břeň Jaroslav, Mgr. 0 Kč 7 400 Kč KZ6
Břicháčková Věra 0 Kč 8 500 Kč KSPOD
Bučil Petr, Ing. 0 Kč 7 300 Kč BK
Čapková Mariána, Ing. 0 Kč 9 538 Kč KSR
Čepický Pavel, MUDr. PhDr. 0 Kč 10 000 Kč KSZP
Čermák Karel 7 400 Kč 0 Kč KSPOD
Černý Česlav 0 Kč 8 500 Kč KŽP
Dolínek Petr 0 Kč 5 000 Kč KÚR
Drbout Michal, Bc.  14 000 Kč 0 Kč FV
Dufek Vladimír, doc. Ing. 0 Kč 10 000 Kč KVV
Dušek Ondřej, Mgr. 0 Kč 12 000 Kč KUK, KMP od 7/15
Dvorná Marie, Mgr. 0 Kč 7 400 Kč KZ6
Exnar Petr, Mgr. 0 Kč 10 588 Kč KSR mpř.
Fiala Luděk, MUDr. 0 Kč 9 000 Kč KSZP
Gans Jiří, Ing. 0 Kč 8 175 Kč KBP
Goldmann Jakub 10 062 Kč 0 Kč VKM
Hamanová Lucie, JUDr. 0 Kč 8 720 Kč KOR
Hedl Pavel 0 Kč 0 Kč KZ6 od 11/25
Hejduk Stanislav, Ing. 0 Kč 10 900 Kč DIK
Hlinovský Šimon, Bc. 0 Kč 7 630 Kč KSBO
Hlinský Zdeněk, Ing. 0 Kč 3 600 Kč BK do 2/15, od 8/15
Höfer Karel 0 Kč 3 700 Kč KSVA
Holý Jaroslav, MBA 9 223 Kč 12 100 Kč VKM, KUK mpř.
Holý Pavel 0 Kč 3 000 Kč KUK od 6/15
Horálek Jiří 0 Kč 13 353 Kč KBP, KSBO
Hrdina Petr, Ing. 0 Kč 4 000 Kč KMP od 4/15
Hrubeš Ondřej Matěj 0 Kč 10 900 Kč KSR
Hyblerová Trachtová Veronika 0 Kč 8 000 Kč DK
Chabr Jan, Bc. 0 Kč 11 000 Kč KMP
Chalupová Kateřina, Ing. 0 Kč 7 630 Kč KSBO
Jalloul Zuzana Pešková, PaedDr. 0 Kč 10 900 Kč KSZP
Janíková Monika, PhDr.  0 Kč 7 400 Kč KSPOD
Jaroš Jan, Ing. arch. 0 Kč 10 900 Kč KÚR
Ježek Vlastimil, Mgr.  1 677 Kč 0 Kč VKM od 10/15
Jílek Tomáš 10 000 Kč 0 Kč FV
Jirsa Tomáš, Ing., MBA 0 Kč 8 720 Kč KOR
Karmelitová Pavla 0 Kč 5 000 Kč KZ6 od 4/15
Karvánek Petr, Mgr. 0 Kč 10 500 Kč KVV
Klenovec Pavel 0 Kč 9 810 Kč KOR
Klepková  Dominika 8 385 Kč 0 Kč VKM
Klepš Václav, Mgr. et Mgr. 0 Kč 7 630 Kč KSBO
Knéblová Soňa, MUDr. 0 Kč 7 400 Kč KSPOD
Kohoutová Markéta, Ing. 0 Kč 10 000 Kč KÚR
Kolomazník Jiří 0 Kč 9 000 Kč KUK
Kopoldová Bedřiška, JUDr.  0 Kč 10 900 Kč KSBO
Kopřiva Lukáš 8 000 Kč 0 Kč FV, DIK od 7/15
Kousalíková Marie, Ing. 0 Kč 10 000 Kč KMP
Kovanda Zdeněk, Bc. 0 Kč 10 900 Kč BK od 2/15
Kraus David 0 Kč 9 700 Kč BK
Krise Martin, Ing. arch., CSc. 0 Kč 5 000 Kč KÚR
Krouský Jan, JUDr. 13 100 Kč 0 Kč KV, 
Kryšpínová Martina, Mgr. 0 Kč 14 800 Kč KZ6, KSPOD
Kříženecká Hana, Ing. 0 Kč 10 900 Kč KŽP
Kšajt Pavel, Mgr. 0 Kč 7 400 Kč KSPOD
Kubáněk Zdeněk, Ing., CSc. 0 Kč 16 120 Kč KSVA, KOR
Kubíková Marie, Ing. 0 Kč 10 900 Kč KUK
Kuneš Tomáš, Ing. 0 Kč 7 630 Kč KOR
Laudát František, Ing.  0 Kč 7 000 Kč DK od 2/15
Lejčar Ivan, Ing.arch. 0 Kč 9 538 Kč KSR
Lesný Petr, MUDr. 0 Kč 3 000 Kč KZ6
Macháček Petr, Ing. 13 100 Kč 0 Kč FV
Malá Lucie 15 248 Kč 0 Kč VKM, KSBO
Menšík Radim, Ing. 12 000 Kč 0 Kč KV
Mokrá Jolana 0 Kč 6 540 Kč DIK od 3/15
Moldan Bedřich, prof. RNDr., CSc. 0 Kč 10 900 Kč KŽP
Mrázek Karel, Ing. arch. 0 Kč 10 900 Kč KÚR
Muňoz Alžběra Candia, Mgr. 0 Kč 7 400 Kč KSPOD
Nesvadbová Simona, Ing. Bc., Ph.D. 0 Kč 10 000 Kč KMP
Novák Lukáš, Ing. 0 Kč 10 000 Kč DK
Novák Petr, JUDr. 0 Kč 3 270 Kč KOR
Ohráblo Aleš, JUDr. 0 Kč 2 000 Kč DK od 8/15,
Ornestová Hana 0 Kč 10 900 Kč DIK
Oulehle Filip, Mgr., Ph.D. 0 Kč 10 900 Kč KŽP
Pavlík Petr, Ing., Ph.D. 0 Kč 7 000 Kč KVV
Pelák Ondřej, Mgr. 0 Kč 5 550 Kč KSVA
Píša Petr, Mgr. 0 Kč 8 175 Kč KBP
Poláček Jaroslav, Mgr. 2 515 Kč 0 Kč VKM od 10/15
Poláchová  Henrieta, Ing. , FRM 12 500 Kč 0 Kč FV
Preininger Petr, Ing. arch. 0 Kč 9 538 Kč KSR
Prokop Petr, MgA 0 Kč 17 900 Kč KVV, KUK
Prommer Karel, plk.  Mgr. Bc. 0 Kč 10 900 Kč BK od 2/15
Ptáček David  12 000 Kč 12 500 Kč KV, KŽP od 5/15, DK,
Rajniš Jiří 0 Kč 10 900 Kč KUK
Ratkoš Martin, Ing. 0 Kč 9 000 Kč KSZP
Rattayová Vladislava, PaedDr. 0 Kč 7 783 Kč DIK
Raudnitz René, Ing. 11 000 Kč 0 Kč KV
Ryvolová Veronika 0 Kč 1 500 Kč KVV
Řehořová Anna 0 Kč 10 900 Kč KSBO
Řežábek Jan 0 Kč 2 180 Kč KOR od 7/15
Schneider  Filip 11 000 Kč 0 Kč KV
Skalický Václav, Ing. 0 Kč 7 630 Kč KOR
Sofr Marek 0 Kč 7 400 Kč KZ6
Strach Josef, Ing.  0 Kč 8 720 Kč KOR
Střelec Vladimír, Ing. 0 Kč 5 550 Kč KSVA
Suchánková Michaela  0 Kč 18 300 Kč DIK, KZ6
Sýkora Milan, Mgr. 0 Kč 5 000 Kč KZ6 od 5/15
Šafr Jan, Bc. Ing. 0 Kč 10 900 Kč KBP
Šachlová Zora, Ing. 0 Kč 8 000 Kč DK
Šándor Andor, Ing.  0 Kč 8 000 Kč BK mpř.
Šídlo Tomáš, Mgr. 5 000 Kč 12 400 Kč FV, KÚR
Škorpil Ondřej, Mgr., MBA 0 Kč 0 Kč FV (od 27.11.15)
Škvor Jiří, Ing. 0 Kč 10 900 Kč KÚR
Šoukal Miroslav 0 Kč 9 000 Kč KVV
Špilar Jan, Ing.  0 Kč 10 900 Kč KSR
Štědroň Jakub, Mgr. 0 Kč 6 000 Kč KSZP
Šturm Karel, JUDr. 0 Kč 0 Kč  
Šuvarina Vladimír 11 169 Kč 10 000 Kč VKM mpř., DK
Těšíková Milena, Ing. 0 Kč 7 783 Kč DIK
Tošner Ondřej, JUDr., Ph.D. 0 Kč 8 175 Kč KSR
Trnka Michael ml., Ing.  0 Kč 7 000 Kč DK
Trnková Jaroslava, Ing., CSc. 0 Kč 10 900 Kč KŽP
Truneček Jan, Ing. 0 Kč 5 000 Kč DK
Turek Matěj 0 Kč 8 000 Kč KMP
Vacíř Jan 13 100 Kč 0 Kč FV
Vašáková Renata 0 Kč 7 400 Kč KSPOD
Vlasáková Tereza 0 Kč 8 175 Kč KBP
Vlček Martin 0 Kč 0 Kč KZ6
Vohradská Jarmila, Ing. 0 Kč 10 900 Kč KBP
Vondrušková Marie, RNDr. 0 Kč 10 900 Kč KBP
Vopelka Michal, Ing. 0 Kč 3 000 Kč KUK od 8/15
Watzl Jan 0 Kč 7 400 Kč KSVA
Weber Pavel, Ing. 0 Kč 10 900 Kč KOR
Wiesner Marek 0 Kč 19 400 Kč KZŠ mpř., KSZP
Zrna Štěpán 0 Kč 18 300 Kč KBP, KSVA
Žežula Štěpán, Mgr. 0 Kč 5 890 Kč KSBO od 9/15

 

Seznam zkratek z výše uvedených tabulek zde:

náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Seznam zkratek
[ PDF • 132kB ]


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/platy-odmeny.html ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz