Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Ing. Jaromír Vaculík (fotka)
Ing. Jaromír Vaculík
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» Ekonomika

Otázky a odpovědi

Téma: Nájemné, pronájmy, majetková politika


Dobrý den, zajímá mne kdy se plánuje otevření parkoviště pro rezidenty na Prašném mostě a kam se v této věci obrátit, mám-li zájem o místo.

Moc děkuji za odpověď. L. Streinz

[09.01.2018] nová otázka Ludvik Streinz

Dobrý den,

vše závisí za dokončení kolaudace těchto garáží. Dle informací Magistrátu hl. m. Prahy bude kolaudace dokončena v únoru t.r. Poté je nutné zařídit nezbytná technická a technologická opatření, včetně provozního řádu. Městská část Praha 6 dělá veškeré kroky, aby garáže byly otevřeny ve 2. čtvrtletí. O systému přidělování garážových míst dosud není rozhodnuto. Nicméně pro rezidenty Prahy 6 bude vyhrazeno mininálně jedno podlaží tj. přes 110 parkovacích míst. Jakmile budou dokončeny přípravné práce, bude vedení radnice občany informovat na svých webových stránkách a prostřednictvím časopisu Šestka. Děkuji za Váš zájem a přeji příjemný den.

S pozdravem

Jaromír Vaculík
místostarosta

[15.01.2018]

Dobrý den,
moc by mne zajímalo proč chodí na prohlídky bytů určených do výběrového řízení na pronájem od městské části Praha 6, Rusové a Arabové ti dokonce v doprovodu realitního makléře. Pokud je mi známo, tak tito lidé nejsou součástí EU a ani občané Švýcarska. Také se nám stalo, že po dvakráte kdy jsme se účastnili výběrového řízení, tak byla naše nabídka přehozena jen o několik stokorun. Příklad - nabídka z naší strany 23000,- Kč, vyhrála nabídka 23.300,- Kč a stalo se to takto vícekrát. Je to velmi podivné, takže spíše mám dojem, že se na zodpovědném místě vyskytuje někdo kdo otevře obálku s nabídkou a svému zpřízněnému zájemci sdělí kolik, že má nabídnout, aby měl šanci ve výběrovém řízení uspět. Přiznám se, že naprosto nemám žádnou důvěru ke způsobu jakým probíhá na Praze 6 výběr potenciálního zájemce na pronájem bytu v této lokalitě. Pokud to tak není, tak bych poprosila o důvěryhodnou odpověď. Děkuji Matějíčková L.

[14.11.2017] nová otázka Ludmila Matějíčková

Vážená paní Matějíčková,

k Vašemu dotazu si Vám dovoluji sdělit následující:
Pokud jde o účast cizích státních příslušníků, které uvádíte, na prohlídkách bytů, které jsou zařazeny do výběrových řízeních, není možné jakkoliv omezovat okruh těch, kdo si půjde byty prohlédnout, či dokonce někomu prohlídky neumožnit či zakázat. Prohlídky bytů jsou zpřístupněny komukoliv, avšak výběrových řízení se mohou účastnit pouze vyjmenované skupiny a všichni ostatní, kteří nebudou splňovat zveřejněné podmínky, budou z výběrového řízení v průběhu vyhodnocování vyřazení.

V jednotlivých výběrových řízeních průměrný počet podaných nabídek dosahuje cca 10 - 15 i více. Výběrových řízení je ve stejném termínu zveřejňováno většinou několik a počet doručených obálek tak dosahuje řádově desítek (v některých obdobích jich bylo více než sto). Obálky jsou podávajícími méně či více zajištěny proti manipulaci a jejich otevření. Obálky otevírají členové Komise bytové politiky, kteří jsou složeni ze zástupců politických stran zastoupených v zastupitelstvu. Po vyhodnocení výběrového řízení je podepsán členy komise zápis z výběrového řízení, ve kterém se mimo jiné, dle skutečného stavu, uvádí i následující, a to že obálky byly očíslovány podle pořadí, v jakém byly doručeny a všechny nabídky byly v zalepených, nepoškozených obálkách. Bohužel nemohu prověřit nabídky, o kterých píšete, neboť jsme Vaše jméno ve vyhodnocených a radou schválených pronájmech bytů nenašli. Ohledně Vaší poznámky k cenám jednotlivých nabídek lze říci, že podané nabídky se v některých případech liší dokonce pouze o koruny či desetikoruny, jindy o stokoruny či tisíce a v některých případech o desetitisíce. Také se stává, že uchazeči podají naprosto shodné nabídky. Tento jev tak není ničím výjimečným s ohledem na výše uvedené. V návaznosti na tuto skutečnost tak odmítám Vaše ničím nepodložená tvrzení, že popisovaný stav má být podivný a rovněž zcela zásadně odmítám spekulace o ovlivňování výsledků výběrových řízení.

S úctou

Ing. Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[21.11.2017]

Dobrý den, mám dotaz zda jsou plánované výstavby v lokalitě Zengrova 14. Praha 6. Děkuji Budínská

[28.08.2017] nová otázka Anna Budínská

Vážená paní Budínská,

na uvedené adrese neregistruje stavební odbor žádnou žádost o povolení stavby ani v blízké minulosti žádné stavební povolení nevydal. Pokud je nám známo, není předložen žádný záměr k možné stavbě.

S úctou

Ing. Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[11.09.2017]

Dobrý den, chci se zeptat, do kdy je pronajatý pozemek č. 2354/1 v ulici Nad Závěrkou firmě KAA-Nad Malovankou, která zde pronajímá parkovací místa. Jde o To, že parkoviště oplotila nevzhledným provizornim plotem, který hyzdí okolí. Má tato soukromá firma vůbec platnou smlouvu? Je tam ten plot v souladu se zákonem?

Dekuji

[09.08.2017] nová otázka Ing. Pavel Duchacek

Vážený pane inženýre,

k Vašemu dotazu, který se týká pronájmu pozemku parc. č. 2354/1 v k. ú. Břevnov v ulici Nad Závěrkou si Vám dovoluji sdělit, že předmětný pozemek není ve svěřené správě městské části Praha 6. Z tohoto důvodu Vám tak ohledně pronájmu pozemku a parkování vozidel na něm nemohu poskytnout ani žádné bližší informace. Se svým dotazem se, prosím, obraťte přímo na vlastníka pozemku - hl. m. Prahu.

S pozdravem

Ing. Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[11.08.2017]

Prosím o informaci, kde najdu seznam povinností majitele rodinného domu stran revizí a kontrol vč. časových údajů - plyn, elektrika, voda, hromosvody, kotel ústředního topení atd. Děkuji Vám.
Zdraví Jan Vyskočil

[27.07.2017] nová otázka Jan Vyskočil

Vážený pane Vyskočile,

tyto informace Vám poskytne odbor výstavby MČ Praha 6.

S pozdravem

Ing. Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[09.08.2017]

Dobrý den. Nevím jestli je to ve Vaší správě, ale nejspíš ano. Kdo má na starosti správu venkovních hodin. Rád bych Vás tímto upozornil na to že třeba hodiny na rohu ulic Stamicova a Na Petřinách již rok neukazují správný čas a k nápravě nedošlo ani při další změně času. Ukazují úplně nesmyslný čas. Za rok se nic nezměnilo. Děkuji

[28.04.2017] nová otázka Michal Čorňák

Vážený pane Čorňáku,

veřejné venkovní hodiny jsou v majetku hl. m.Prahy, ve správě společnosti Trade Centre Praha, a.s.
Vámi zmíněná závada venkovních hodin je nahlášena, termín zprovoznění nám však nebyl sdělen.

S pozdravem

Ing. Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[03.05.2017]

Dobrý den,
chtěli bychom vědět,
kolik se účtuje za nájem ze zastavěného pozemku pod bytovým domem v lokalitě Prahy 6.Dům i pozemek je v majetku SVD.V domě je jiný subjekt,který má byt a společné prostory pod věcným břemenem.Na pozemek pod domem se věcné břemeno nevztahuje.
Děkuji Jan Bílek

[21.04.2017] nová otázka Jan Bílek

Vážený pane Bílku,

dle schválené metodiky se stanoví nájem zastavěného pozemku ve výši 1/20 cenové mapy za m2/rok. Samozřejmě předpokládám, že se jedná o pozemek ve vlastnictví městské části.

S pozdravem

Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[25.04.2017]

Dobrý den, chtěli bychom vědět kolik se účtuje za
nájem zastavěného pozemku v bytovém domě
v lokalitě Prahy 6. /za 1m2/Kč/rok.

předem děkujeme.
Jan Bílek

[09.04.2017] nová otázka Jan Bílek

Vážený pane Bílku,

dle schválené metodiky se stanoví nájem zastavěného pozemku ve výši 1/20 cenové mapy za m2/rok. Samozřejmě předpokládám, že se jedná o pozemek ve vlastnictví městské části.

S pozdravem

Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[19.04.2017]

Dobrý den,

dle usnesení ZMČ č. 184/12 se v hlavě III bodě 11. zavazujete k následujícímu:

Organizátor prodeje zveřejní a bude průběžně aktualizovat na internetových stránkách přehlednou tabulku se všemi realizovanými prodeji, včetně kupní ceny a plného jména kupujícího.

Prosím tedy o informaci, kde je možné tuto tabulku nalézt.
Děkuji
Jan Novák

[21.01.2017] nová otázka Jan Novák

Vážený pane Nováku,

přehledy prodejů bytových jednotek oprávněným nájemcům najdete pod níže uvedeným odkazem na webových stránkách www.sneo.cz v sekci Realitní činnost
www.sneo.cz

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní Prahy 6

[14.02.2017]

Dobrý den, zajímalo by mne jakou otevírací dobu má klub Povaleč dříve mateřská školka na konci ulice Generála Píky? Na jejich stránkách mají uvedeno otevřeno od 15:00 hod., ale zavírací doba není uvedena. Během noci z tohoto klubu odchází mnoho mladých lidí, kteří prochází ulicí Generála Píky, a přitom pokřikují a pískají, jezdí na skateboardech, prostě jsou hluční. A je zarážející, že je to hlavně v rozmezí od půlnoci do dvou, tří hodin ráno. Byli jsme u nich i osobně, jestli by nemohli odcházející hosty požádat, aby se vyhnuli hlasitému povykování. Ale bez úspěchu. Každá restaurace má pracovní dobu, tak i tento klub by jí měl dodržovat, zvlášť když se jedná o studentský klub. Děkuji za odpověď. Hana Berková

[21.09.2016] nová otázka Hana Berková

Problematika řešena při osobním setkání dne 29.9. 2016

[10.10.2016]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=42 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz