Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Objednávkový odvoz odpadu do sběrného dvora

Provoz zahájil Magistrát HMP ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby a.s. Odpad je tedy svážen pouze do sběrných dvorů, jejichž provozovatelem je firma Pražské služby a.s.
Jedná se o tyto sběrné dvory:

Sběrný dvůr
SD Puchmajerova, Praha 5
SD Teplárenská, Praha 14
SD Proboštská 1, Praha 6
SD Za Zastávkou, Praha 15
SD Pod Šancemi 444/1, Praha 9
SD Bečovská, Uhříněves
SD Zakrytá , Praha 4
SD Klikatá 1238/90c, Praha 5

Odvézt je možné veškerý odpad s výjimkou sypkých odpadů (suť,zemina atd.), který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry (z nejbližšího sběrného dvora na místo nakládky a zpět). Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze pneumatiky (25,- Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna, odvoz pouze v pytlích).

Položka

Cena (bez DPH 10%)

naložení 1m3

200,- Kč

naložení celého nákladního vozidla zn. Avia

2.400 Kč

cena za 1 km

20,- Kč SD Proboštská, Pod Šancemi, Zakrytá, Bečovská

20,- Kč Puchmajerova, Za Zastávkou, Teplárenská,

20,- Kč Klikatá 1238/90c


Svoz je prováděn na základě písemné objednávky zaslané faxem, emailem, poštou nebo osobně objednané na sběrném dvoru. Pražské služby, a. s. dohodnou s objednatelem vhodný termín odvozu. Naložit je možno maximálně 12 m3 nebo 3.000 kg odpadu. Odpad je nutné připravit ke komunikaci.

Více informací lze obdržet na tomto telefonním čísle: 28409 1472 (6,00 – 14,00 hod)

Příjmení Jméno
Ulice Praha
Číslo OP Telefon
Množství odpadu v m3 Email
Dle výše uvedených podmínek objednávám odvoz odpadu

podpis

Adresa SD
Odvezeno dne/hod Množství odpadu v m3
Řidič Č. příjmového odpadu
Zpracoval Přijato Kč


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/odvoz_odpadu ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz