Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Vaším pohledem

Výpis záznamů 12811300 z celkového počtu 2013 vyhovujících záznamů.

náhled souboruStále stejná situace.
Váš nezájem o vyřešení tohoto problému, udivuje všechny, kteří musí kličkovat mezi auty. A co děti?


oznámeno: 24.03.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.03.2013 » 08:26 • Vážený pane, náš údajný nezájem na řešení tohoto problému je dán tím, že městská část není právně zmocněna k řešení přestupků v dopravě, toto je plně věcí Policie ČR a Městské policie. Doporučujeme tedy se obracet přímo na bezplatná čísla zmiňovaných složek (158, 156).
náhled souboruUl. Šárecká, Ul.Turkovská - chodníky, přechod pro chodce, skládka
takto vypadají chodníky přímo pod zámečkem Hanspaulka a v jeho okolí - v ulici Šárecká a Turkovská. Dlážděný chodník z ničeho nic přechází v pěšinku vyšlapanou v blátě, na protější straně je zase asfalt blátem každoročně více a více nahrazován. V ulici Turkovská chodník prakticky neexistuje, chodci chodí po kraji ulice - je zde pás bláta s místy prosypanými štěrkem, v další části je dlažba do bláta zaježděná auty - tento stav tvá bez změny již 28 let!!! 

U konce dlážděného chodníku přecházejícího v pěšinku v ulici Šárecká není ani přechod pro chodce na protější chodník. Je to přitom místo kde se vystoupí z Centrálního parku Hanspaulka na Šáreckou ulici a vše vybízí k tomu přejít přes ulici k bráně a pokračovat nahoru k zámečku Hanspaulka. Auta zde jezdí opravdu rychle a ani zobrazení jejich rychlosti na tabuli nevede k sebereflexi řidičů...zvýšený přechod pro chodce jako přirozená překážka vedoucí ke snížení rychlosti vozidel by byl ideální. Centrální park by plynule navazoval na louky pod zámečkem a chodci by byli více chráněni. 

Zároveň v náletové zeleni u pešinky místo chodníku vzniká zřejmě "černá skládka" odpadu. Předem děkuji za pozitivní změny.

oznámeno: 17.03.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
02.04.2013 » 14:24 • Popisovaný úsek ulice Šárecké včetně ulice Turkovské čekají změny k lepšímu. V rámci budování Centrálního parku Hanspaulka bude celý prostor vozovky pod zámečkem (přibližně úsek Turkovaská-Za Hanspaulkou) zvýšen a vozovka provedena v jiném povrchu, zároveň se počítá s doplněním některých chodníků. Ulici Turkovskou chceme v úseku Šárecká – Na Hanspaulce pro automobily uzavřít, aby se prostor mohl stát součástí parku. V uvedeném je zadána projektová příprava, s realizací se počítá do dvou let. Pro zklidnění dopravy bude v letošním roce realizován stavební práh s přechodem pro chodce a přisvícením v blízkosti křiž. Šárecká x Na Karlovce. Pokud jde o skládku odpadu, zajistí její úklid a odvoz pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souboruul.Liborova a okolí
V harmonogramu komplexního úklidu komunikací jaro 2013 jsem se dočetla, že úklid na Břevnově - ul. Liborova, Závěrka... je plánován až na 10.května. Posílám foto jak vypadá chodník v ul. Liborova (okolní ulice jsou stejné) 6.března. Znamená to, že ještě 2 měsíce se budeme klouzat z kopce po posypovém materiálu (který se v zimě v této části hojně přidával a neodklízel) a až bude sucho, tak to budeme dýchat? (Na psí exkrementy v Liborově jsme už snad zvyklí :-) ). Prosím o zvážení, zda není možný alespoň částečný úklid chodníků. Předem mockrát děkuji za vstřícný krok.

oznámeno: 08.03.2013
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
11.03.2013 » 16:45 • Vážená paní, harmonogram Komplexní údržby komunikací, ve kterém jste se dočetla, že úklid komunikací proběhne až v květnu t.r. se týká výhradně úklidu vozovek, nikoliv chodníků. Posypový materiál z chodníků je odstraňován v rámci sněhové pohotovosti. Od 12.3. se začíná postupně s úklidem a odvozem štěrku z chodníků. V oblasti Břevnova bude úklid a odvoz štěrku proveden v pátek 22.3.2013.
náhled souboruZapomenuté ořezané větve
někdo ořezal, ale neuklidil. Křižovatka ulic: Navigátorů, U Silnice, Pod Cihelnou, Nová Šárka
 
PS: na obrázku jsou vidět kontejnery pro recyklaci. Je fajn, že jsou, ale kolem nich je neuvěřitelný bordel. Auto přijede, naloží, ale bordel nechá ležet a nezamete. Kde to žijeme?


oznámeno: 20.02.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
22.02.2013 » 10:04 • Ořezané větve a úklid bezprostředního okolí zajistí pracovníci organizační PRO 6 v co nejkratším možném termínu.
náhled souboruUpozornění
rád bych upozornil na křoví, které zasahuje do chodníku a brání v chůzi. Nachází se nedaleko MHD Staré náměstí, ul. Stochovská a na další křoví v ul. Drnovská pod benzinkou PAP OIL, které rovněž brání v chůzi. Je po levé straně ulice , směr jízdy nahoru v zatáčce nedaleko Pražských služeb. A dále na vylomenou a otočenou dopravní značku (zákaz vjezdu)na náměstí Českého povstání. Děkuji za pochopení. 


oznámeno: 06.02.2013
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
14.02.2013 » 09:52 • Přerostlé křoví bránící bezpečnému průchodu po chodníku a výhledu do křižovatky upraví pracovníci organizační složky PRO 6 v co nejkratším možném termínu.
15.02.2013 » 08:32 • Vážený pane, na poškozené dopravní značení jsme upozornili Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, kterou jsme zároveň vyzvali ke zjednání nápravy.
náhled souboruKřižovatka Střešovická - Patočkova - chodci
Po celou dobu výstavby tunelu blanka je křižovatka Střešovická - Patočkova utrpením pro chodce, kde jsem již byl několikrát díky jejímu předešlému řešení málem sražen automobilem. 
Nicméně nově ustanovená "bezpečná" ulička pro přecházející chodce je již skutečně výsměchem jakémukoliv pokusu o pohyb bez bariér. (Vím, že tuto stavbu nemá na starosti Praha 6, ale jistě budete vědět, kde nejlépe zajistit nápravu).


oznámeno: 04.02.2013
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
15.02.2013 » 07:59 • Vážený pane Motýle, Váš podnět jsme předali k řešení Magistrátu hl.m. Prahy, který na této komunikaci vykonává státní správu a povoloval předmětné opatření. S pozdravem
náhled souboru"Krásná cesta"
zasílám Vám obrázky cesty od McDonalds v Divoké Šárce směrem k sídlišti Dědina souběžné s Evropskou.Tato výzdoba stále roste.Děkuji,věřím v nápravu.

oznámeno: 04.02.2013
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.02.2013 » 08:32 • Vážený pane Polesný, bohužel se jedná o lokalitu, na které se nepravidelně objevují četné mikroskládky různorodého odpadu. O stávajícím nepořádku samozřejmě víme, již jsme požádali pracovníky organizační složky PRO 6 o úklid mikroskládek. Děkujeme i tak za upozornění.
náhled souboruPodchod Hradčanská - stojatá voda
!!! Nevím, kdo to stavěl a kdo byl investorem, ale kontrola dostatečného spádu pro odtok deštové vody je jedna z věcí, která by se měla při předávce kontrolovat.!!! Doufám, že problém bude brzy vyřešen.

oznámeno: 28.01.2013
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
05.02.2013 » 08:40 • Připomínka k nedostatečnému spádu pro odtok dešťové vody byla předána na IDS - Praha. Zde je jejich vyjádření: Vaši stížnost jsem nechal prověřit. Přepravní manipulant DPP – Metro mne informoval, že v pondělí byl Aco drine v podchodu zanesen drobným štěrkem, který používá DPP – Metro místo soli. Údržba na jeho pokyn provedla okamžité vyčištění žlábku. V současné době je podchod opět suchý. I přes jejich vyjádření jsme investora upozornili na skutečnost, že stojatá voda není zapříčiněna ucpávajícím se odtokovým kanálem.
náhled souboruRozbitá silnice na evropske
Díra v silnici u zastávky Divoká Šárka směr letiště, ze které chlista voda na lidí stojící na zastávce.

oznámeno: 08.01.2013
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
30.01.2013 » 13:45 • Požadavek na opravu závady na komunikaci byl předán Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souborurozpadlé schodiště
u našeho domu v Ulici Na Okraji 367/31 je rozpadlé a životu nebezpečné
schodiště na pozemku MĆ Praha 6, který není předmětem žádné nájemní smlouvy.
I přes žádosti o opravu z listopadu 2011 a září 2012, dopisu kontrolnímu
oddělení z října 2012 a zaslání fotografie, dotazu sem na lokální MMS-ing MĆ
schodiště neopravila a ani na naše dopisy neodpovídá. Nechápu, proč nám MĆ
Praha 6 není schopna po tak dlouhé době alespoň negativně odpovědět.

oznámeno: 19.12.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.01.2013 » 14:45 • Vážený pane Svobodo, Vaši stížnost na stav schodiště jsme předali ke stanovisku správci pozemku parc.č. 473/365 k.ú. Veleslavín společnosti SNEO, a.s., a to jak ke stavu schodů, tak i k prověření práv a závazků smluvních stran, vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 31.5.2006. S pozdravem Ing. Bohumil Mach, vedoucí odboru správy obecního majetku.
náhled souboruauto v pesi zone
muzete pozadat ridicku vyfotografovaneho vozu, aby nejezdila ulici Pod Hajem - pesi zonou?

oznámeno: 13.12.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Policie ČR a městská policie
  postup řešení:
17.12.2012 » 16:24 • Vážený pane, MČ Praha 6 není právně zmocněna k řešení přestupků řidičů v souvislosti s nerespektováním zákona o provozu na pozemních komunikacích. Váš požadavek byl předán Policii ČR a městské policii.
náhled souboruZapomínaný kout
Na "zapomínaný kout" upozorňuji snad každoročně, na jaře letošního roku se
tu byla osobně podívat paní Hrušková a pan Geprt. Zeleň není udržovaná a
pozemek se neuklízí! Asi letos v březnu po návštěvě jmenovaných byly ořezány
větve zasahující do chodníku a pokrácen živý plot. Od té doby je to zase
ÚZEMÍ NIKOHO ! Pro upřesnění lokalizace posílám územní plánek poskytnutý
panem Geprtem. Šmolíkova ulice - parčík za domem č. 906 - 908.

oznámeno: 07.12.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.12.2012 » 13:38 • Problematika zeleně na sídlišti Dědina byla řešeno přímo s autorkou MMS.
náhled souboruZabezpečení objektu Radimova 37
s přicházející zimou je opět ilegálně zabydlován chátrající objekt v Radimově ulici č. 37. Můžete prosím zajistit zabezpečení objektu (nějaké více odolné proti probouráním) před neoprávněným vstupem? Děkuji.

oznámeno: 05.12.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
17.12.2012 » 13:36 • K zabezpečení objektu proti vstupu nepovolaných osob bude obratem vyzván vlastník nemovitosti. Děkujeme za upozornění.
náhled souboruOdstavene auto v ulici Sestidomi
V ulici Sestidomi je jiz nekolik mesicu odstavene auto. Ma prazdne pneumatiky, SPZ za steracem a zabira tak parkovaci misto, kterych v teto lokalite neni na zbyt.

oznámeno: 05.12.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
27.03.2013 » 18:00 • Předáno Správě služeb hl.m. Prahy.
náhled souborupropadající se chodník
Nahlašuji propadající se chodník na adrese Voříškova 1518/15, Praha 6. Díra se v posledním měsíci rychle zvětšuje.

oznámeno: 03.12.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.12.2012 » 12:43 • Propad chodníku byl předán k zajištění opravy majetkovému správci, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruUlice Nová Šárka, Praha 6
ulice Nová Šárka (+ chodník) by potřebovala úklid spadaného listí a jehličí. Stačil by někdo s koštětem, lopatou a pytlem či popelnicí. Nejlépe než nasněží. Někde je i plno listí viz Nová Šárka 512 (spadané listí stromů)

oznámeno: 28.11.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.12.2012 » 12:37 • Vážený pane, požadavek na úklid spadaného listí byl předán správci komunikací, nicméně s ohledem na obdobný stav na všech komunikacích na území městské části Prahay 6 , nejsme schopni stanovit termín, do kterého se podaří spadané listí odstranit.
náhled souboruzačátek ulice Vlastina - spadané listí
spadané listí

oznámeno: 28.11.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
04.12.2012 » 12:40 • Vážený pane, v rámci pravidelného úklid chodníků, který provádí městská část prostřednictvím dodavatelské firmy, bylo listí z Vámi uvedeného chodníku odklizeno dne 29.11.2012.
náhled souboruOkap na divadle
okap na divadle S&H je letním hnízdem holubů, při dešti voda přetéká z prohnutého okapu a podmáčí zdi divadla. Díky za nápravu.

oznámeno: 27.11.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
29.11.2012 » 12:16 • Dobrý den, problematika okapu na divadle S+H byla předána k vyřízení správci objektu SNEO, a.s., Nad alejí 2 Praha 6, přímo technikovi panu Hřebečkovi, který obratem zajistí nápravu. Děkujeme za upozornění.
náhled souboruPřekážka pro nevidomé
Šmolíkova ulice - bez komentáře!!!

oznámeno: 26.11.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
05.12.2012 » 15:25 • Odstranění přerostlých dřevin zajistili pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souboruZapomínaný kout
Každoročně neuklízený parčík za Šmolíkovou ulicí. Není nic platné, že
plochy patřící magistrátu jsou uklizeny od napadaného listí, když jsou
zaváty listím ze sousedního pozemku, patřícímu ÚMČ 6.

oznámeno: 26.11.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.12.2012 » 13:38 • Problematika zeleně na sídlišti Dědina byla řešeno přímo s autorkou MMS.

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=1280&crc=69443b02675e9e612cc9d6a8a73b056c ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz