Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Vaším pohledem

Výpis záznamů 10011020 z celkového počtu 2094 vyhovujících záznamů.

náhled souboruParkování Veleslavínská
Posílám foto nebezpečného parkování v ulici Veleslavínská (na úrovni autosalonu). Auta jedoucí od Evropské zde v rychlosti vjíždí do protisměru a dochází k nebezpečným situacím (zvláště při výjezdu z ulice Pod Dvorem, kde pro nájezd na Veleslavínskou navíc chybí zrcadlo).Věc by vyřešila cedule zákaz zastavení v nebezpečném úseku, případně nahrazení podélné přerušované čáry podélnou čárou souvislou.

oznámeno: 12.10.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
25.11.2015 » 14:54 • Problematiku legálního zastavení a stání vozidel beze zbytku řeší zákon o provozu na pozemních komunikacích a k dohledu nad jeho dodržováním je právně zmocněna pouze Policie ČR a městská policie.
náhled souboruChodník Africká
dobrý den posílám foto stavu chodníku na ulici Africká zhruba u ulice Tuniská. Je v plánu oprava? Tu by potřeboval chodník po celé Africké.

oznámeno: 12.10.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.10.2015 » 17:09 • Dobrý den,značně narušený povrch chodníků jsme předali k urgentní opravě správci komunikací. TSK hl.m. Prahy se pokusí zajistit jeho opravu v nejbližším možném termínu.
náhled souboruSchody do Divoké Šárky
Zdravím, schody od konečné tramvaje 26 do Divoké Šárky jsou skutečně již o život.

oznámeno: 12.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.11.2015 » 12:53 • Dobrý den,bohužel Vám musíme sdělit, že lesní pozemek č.parc. 1093 k.ú. Liboc , na kterém se schodiště nachází, byl předmětem náhradních majetkových restitucí. Současní majitelé trvají na zachování funkce lesa a nebudou schodiště obnovovat. MČ Praha 6 nemá žádnou možnost, jak jim opravu zdevastovaného schodiště nařídit.
náhled souborukontejnery Dejvicka
Dobrý den, bylo by možné umístit do ulice Dejvická (před č.p.52) kontejner na nápojové kartony o větším objemu než je tato popelnice? Takhle to tu vypadá týden co týden, nehledě na to, že když svoje tetrapaky nevyhodím hned po vývozu, tak nemám šanci. :) Děkuji,


oznámeno: 09.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.10.2015 » 08:00 • Stanoviště tříděného odpadu necháváme sledovat pracovnicí oddělení kontroly čistoty a pořádku. Pokud zjistí nedostatečnou kapacitu či malou četnost vývozu, zažádáme na magistrát hl.m.Prahy o navýšení četnosti. Toto navýšení závisí na výši finančních prostředků, které má MHMP k dispozici. Předpokládáme, že k navýšení četnosti svozu by mohlo dojít do konce tohoto roku.
náhled souboruOprava lavičky
Dobrý den, chtěla bych moc požádat o opravu lavičky u domu Anastázova 13, viz foto. Lavička je celá ztrouchnivělá a cca 30 let stará, už se na ní nedá skoro sednout, dřevo se rozpadá a je samá tříska, schůdky k laviččce se drolí a zídka je oprýskaná. Snažíme se pozemek u domu udržovat, na jaře bude osázen květinami a lavička (ve vlastnictví P6) v tomto stavu náš vchod hyzdí a navíc ji takto nelze plně využívat. Moc prosím o revitalizaci lavičky. děkuji

oznámeno: 05.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.10.2015 » 09:18 • Dobrý den,poškozené lavičky včetně nového nátěru se pokusíme provést ještě v letošním roce. Pokud by se realizace letos nepovedla, budou práce dokončeny nejpozději na jaře roku přístího.
náhled souboruneschůdné místo -Bělohorská
Dobrý den, tlumočím prosbu jedné starší hůře pohyblivé paní. Toto místo je v zimě při námraze neschůdné, není zde žádné zábradlí a proto není možné se dostat ke schodů do Šlikovy, kde už zábradlí je. Děkuji

oznámeno: 05.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.10.2015 » 09:24 • Dobrý den,velmi rádi bychom vyhověli občanům a zajistili jim bezpečnost chůzi, nicméně s ohledem na stísněné poměry není možné do tohoto prostoru zábradlí instalovat.
náhled souboruŽádáme okamžité zastavení bouracích prací
Toto se nám po celou dobu valí ulicemi

oznámeno: 04.10.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.10.2015 » 09:23 • Dobrý den,technologický postup pro demolici byl odsouhlasen vydáním Rozhodnutí odstranění stavby (souhlas hygienika, odboru státního stavebního dozoru, hygienika nemocnice ... ) a dle tohoto postupu jsou práce řádně prováděny. Zhotovitel zajistil na základě vlastní iniciativy nadstandardní posílení opatření ke snížení prašnosti (další skrápění, zpomalení demolice – postupné dílčí odstraňování konstrukcí atp.), včetně nasazení kropících vozů. V současné době byla demolice ukončena. Před odvozem nabouraného materiálu bude samozřejmě probíhat kropení.Jakékoliv další informace podá Roman Schlaichert, vedoucí oddělení realizace investic- tel. 973 208 303. Inspektoři odboru dopravy a životního prostředí provádí denní kontrolu, z našeho hlediska jsme nezaznamenali žádné pochybení ze strany zhotovitele.
náhled souboruLevý, jižní břeh Džbánu - sídliště bezdomovců
Dobrý den, na základě výzvy na naší facebookové stránce OS Veleslavín: "Rudolf Stein Přepošlete prosím fotky na web Prahy 6 , mms@praha.6 . Během týdne to bude uklizené. Díky" přeposíláme uvedené fotografie. Zajímalo by nás však celkové koncepční řešení, definitivní vyřešení. Připomínáme, že koncem roku uplyne tříletá lhůta, do kdy lze napadnout platnost kupní smlouvy s firmou Molepo, podklady pro zneplatnění smlouvy jsme příslušným odpovědným stranám a ministerstvům dodávali.


oznámeno: 04.10.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.10.2015 » 08:47 • Vážený pane Johne,inspektoři odboru dopravy a životního prostředí pravidelně v průběhu roku monitorují stav pozemků v okolí přehradní nádrže Džbán. Společnost Molepo zajistila v průběhu roku na základě našich výzev seč travnatého porostu, i když musíme přiznat, že práce nebyly provedeny v takové četnosti, kterou by si tato lokalita zasloužila. Pokud jde o četné skládky a brlohy bezdomovců, vznikly vždy na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, nikoliv společnosti Molepo. Po zjištění byly skládky opakovaně uklizeny pracovníky organizační složky PRO 6. Poslední takto rozsáhlý úklid proběhl dne 5.10.2015. Městskou policii jsme požádali, aby v uvedené lokalitě zvýšila dozorovou činnost.
náhled souboruvajglové zátiší
Dobrý den, okolí laviček v parku Ch.G.Masarykové slouží jako odpadiště nedopalků (vajglů). Cestičky okolí laviček není dlouhodobě uklizeno, na děti z MŠ Tychonova, kteří si chodí do parku hrát, působí podboná "vajglová zátiší" jistě inspirativně. Děkuji za nápravu.


oznámeno: 30.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
01.10.2015 » 12:17 • Dobrý den, děkujeme za upozornění, plocha celého parku bude uklizena nejpozději do 2.10.2015.
náhled souboruStížnost
Dobrý den, v objektu UVN probíhá demolice budovy kdy dělníci neúčinně kropí stavbu, všude v okolí je mnoho prachu, máme jej v autě, na autě, na zahradě i doma. Na ulici se nedá pořádně dýchat. Prosím o zjednani nápravy. Myslím, že dělníci musí kropit demolici více. Prosím o vyrozumění. Děkuji


oznámeno: 30.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
01.10.2015 » 13:39 • Dobrý den,rádi bychom Vás informovali, že odbor výstavby ÚMČ Praha 6 již problematiku zvýšené prašnosti, kterou provází demolliční práce v ul. Stamicova, řeší s vojenským stavebním úřadem. Bližší informace podá ing. Kňap - tel. 220 189 203.
náhled souboruDivoká skládka Šlikova x Heleny Malířové
Mám silný pocit marnosti svého počínání a zbytečnosti těchto stránek...
Stále stejná situace, kterou roky nikdo neřeší :-(

oznámeno: 27.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.10.2015 » 13:43 • Na základě stížností zažádáme na Magistrát hl.m.Prahy o navýšení četnosti svozu odpadu. Svoz tak bude zajišťován každý den. Také necháme instalovat ceduli o legálním odložení odpadu.
náhled souboruCvičební prvek v parku Ladronka
Prosím o opravu cvičebního prvku (žebřík/špricle v oblouku) v parku Ladronka. Děkuji

oznámeno: 27.09.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
29.09.2015 » 08:58 • Děkujeme za upozornění, ale závada byla nahlášena již v minulém týdnu. V současné době řešíme zajištění opravy fitness zařízení.
náhled souboruPoškozené zábradlí - konec ulice Nová Šárka
konec ulice Nová Šárka, Liboc

oznámeno: 24.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.10.2015 » 12:54 • Dobrý den,oprava poškozeného zábradlí již byla zadána dodavatelské firmě. Předpokládáme provedení opravy v nejbližších dnech.
náhled souboruskladka za hotelem Krystal. ulice Jose Martiho, praha 6, veleslavin

oznámeno: 23.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
23.09.2015 » 16:16 • Vážený pane Beránku, v tomto případě se neejdná o klasickou skládku odpadu. Odpad pochází z rekonstrukce kotelny, kterou provádí Univerzita Karlova, která je vlastníkem přilehlého hotelu. Odpovědného zástupce hotelu jsme kontaktovali, přislíbil nápravu závadného stavu bezodklad
náhled souboruUlicka v dezolatnim stavu
Dobry den,tzv.Ulicka spojujici ulice Ve Struhach a Cinska,viz.mapka s 
ozn.cervenym bodem 1,je dlouhodobe (ja eviduji 18let...) ve velmi spatnem 
stavu,lide si ZVRTAVAJI NOHY a maminky s kocarky zapasi s terenem. Je to 
frekventovana a krasna ulicka a jeji povrch je nebezpecny a pro ostudu...Zacne
 se o jeji stav konecne nekdo zajimat?? Dekuji!

oznámeno: 22.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.09.2015 » 08:58 • Předáno odpovědnému subjektu, kterým je Technická správa komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruPark
Dobry den, park sousedici s ulicemi Na Okraji a Sestupna je velmi casto vyuzivan bezdomovci a omladinou. Vysledkem je velice znecisteny prostor (pet lahve, sklo od alkoholu, krabicky od cigaret, atd. Vse viz fitodokumentace. Dekujeme. 

oznámeno: 22.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
01.10.2015 » 13:40 • Dobrý den, pracovníci oddělení inspekce provedli na základě Vašeho podnětu kontrolu celého sadu a přilehlých ploch v ul. Na Okraji. Při místním ohledání bylo nalezeno více ložisek odpadu. Podnět k úklidu byl proto předán pracovníkům organizační složky PRO 6, nicméně dvě místa, kde se nachází největší nepořádek není možné s ohledem na svažitost terénu provést.
náhled souboruNedostatečná kapacita hnízda na tříděný odpad
Křižovatka ulic Čínská a Koulova, dneska "přetéká" papír i plast.

oznámeno: 21.09.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
15.10.2015 » 13:42 • Jak jsme dříve upozornili, necháváme stanoviště podzemních kontejnerů sledovat. Dle našich informací od svozové společnosti je kapacita nádob dostatečná a nádoby nebývají plné, ačkoliv je v okolí hromada volně loženého odpadu. Jedná se tedy o neukázněné chování občanů, nikoliv o malou frekvenci vývozu.
náhled souboruvrak??
Dalsi vrak v Dejvicich, ktery uz i zarusta travou. (Terronska x Verdunska)

oznámeno: 21.09.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
23.09.2015 » 09:27 • Předáno Správě služeb hl.m. Prahy. Podněty ve věci odstavených vozidel vykazujících známky vraku lze zasílat i přímo na email vraky{zavináč}sshmp{tečka}cz
náhled souboruPlýtvání vodou
Dobrý den, předem se omlouvám, že nepřipojuji fotografii, ale nepodařila se mi. Věřím, že postačí písemné upozornění. Chválím výborně opečovávané květinové záhony na Vítězném náměstí. Denně kolem nich chodím do zaměstnání a těším se z nich. Všimla jsem si však, že při jejich zalévání z hadice připojené k hydrantu před restaurací PUOR tryská úplná fontána. Připojení jednak zřejmě netěsní a navíc ještě jsou v hadici díry. Není divu - bývá natažena přes silnici a přejíždějí přes ni auta. Chápu, že to nejde jinak provést, ale měla by být alespoň obložena prkny nebo jinak chráněna. Neodhadnu, kolik vody se takto vyplýtvá, ale jistě to nebude zanedbatelné množství - zalévá se dost dlouho. Takové plýtvání vodou - zejména v letošním létě, kdy jí byl nedostatek - nelze přejít mávnutím ruky, a proto Vás prosím o nápravu.


oznámeno: 20.09.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
01.10.2015 » 12:16 • Těší nás, že se Vám květinová výzdoba na záhonech líbí, a že chválíte péči o ni. Zálivka květin probíhá na základě rámcové smlouvy a je zahrnuta do jednotkové ceny za jejich údržbu. Časové rozložení a počet zálivek záleží výhradně na dodavateli. Naše finanční náklady se zvýšením spotřeby zálivky nezvyšují. Nicméně souhlasíme s Vámi, že ke zbytečnému plýtvání vodou by docházet nemělo.Dodavatel proto bude na tuto skutečnost upozorněn.
náhled souboruParkování
Dobrý den vážení, po tom co stavba uklidila prostor před vjezdovou branou začali na vzniklém rovném prostoru parkovat návštěvníci ÚVN. (nejsou to auto nikoho ze stavby a od pondělí tam parkuje kde kdo) Chtěla jsem se zeptat, jestli tam vzniká nové parkoviště,  nebo se počítá se zatravnenim jako tomu bylo před zahájením stavby.

oznámeno: 20.09.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
09.10.2015 » 08:48 • Vážená paní, zcela jistě se nejedná o nově zbudované parkoviště, jde jen o hrubou nekázeň řidičů. Z tohoto důvodu byl Váš podnět předán jak Policii ČR, tak městské policii. Doufáme, že obě zmíněné složky, budou důrazně apelovat na utužení kázně motoristů. Samozřejmě počítáme s tím, že tato plocha bude i nadále ozeleněna.

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=1000&crc=804781905accce18b697dbb0c6c7e0c1 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz