Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Přehled realizovaných dotací

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda

Výpis záznamů 110 z celkového počtu 202 vyhovujících záznamů.


Kultura I. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury od ledna 2018 do konce roku 2021

[číslo:2017/014] [žádosti od: 05.10.2017 do: 08.11.2017]
Cílem městské části Praha 6 (MČ Praha 6) v oblasti kultury je nabízet a podporovat kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel  a  poskytují pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

MČ Praha 6 proto vyhlašuje program v rámci dotačního titulu Kultura I. - 2018 v  oblasti :

a)       Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen  2018

b)       Víceleté dotace v oblasti kultury od ledna 2018 do konce roku 2021

 

Prioritami jsou projekty, které:

 

Oblasti zájmu dotačního titulu Kultura:

-          Divadlo

-          Hudba

-          Tanec a nonverbální umění

-          Výtvarné umění design a fotografie

-          Literatura

-          Audiovizuální díla a umění nových médií

-          Ostatní (mezioborové a víceoborové projekty)

-          Klubová a komunitní činnost (hudební klub, kino, kulturní centrum)

POZOR! Důležitá informace pro žadatele o víceleté dotace v programu Kultura I. - 2018!

Upozorňujeme žadatele, že položky rozpočtu  (Celkové náklady, Hrazeno žadatelem, Požadovaná výše dotace, Hrazeno jiným subjektem, Jiné příspěvky již přidělené, Jiné příspěvky žádané, tj. položky č. 20 - 25) se týkají celkových nákladů vynaložených na celou dobu trvání víceletého projektu, tj.mohou převýšit částku 500 000 Kč/tento program v roce 2018.

Přesné náklady specifikujte v tabulce Položkového rozpočtu.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: kultura

Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

[číslo:2017/011] [žádosti od: 06.09.2017 do: 16.10.2017]
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační program Sport a volný čas na Šestce I. – jednorázové akce pro 1. část roku 2018

Cílem a prioritou programu je:

            - smysluplně strávit volný čas
            - rozvíjet společenské kontakty
            - rozvíjet talent a schopnosti
            - podpořit kladný vztah ke sportu
            - upevňovat zdraví a zdravý životní styl.

Cílové skupiny:

Období realizace projektů a čerpání částky z dotace:

Projekty, které získají finanční podporu, mohou být realizovány pouze v době od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie:

Aktivní Šestka – podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let

[číslo:2017/012] [žádosti od: 06.09.2017 do: 16.10.2017]
Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoletý dotační program Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let na území městské části Praha 6 pro rok 2018 (dále jen Aktivní Šestka).

 

Cílem a prioritou programu je nabídnout dětem a mládeži do 26 let sportovní nebo volnočasové aktivity, které mj. umožní:


Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie:

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty žáků ZS

[číslo:2017/010] [žádosti od: 29.05.2017 do: 01.11.2017]
Cílem je rozvoj individuálních studijních předpokladů žáků ZŠ formou příspěvku na standardizované jazykové osvědčení.

Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. ročníků s trvalým pobytem v MČ Praha 6, kteří si plní povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek pro ZŠ na pokrytí nákladů souvisejících s úspěšným složením standardizovaných jazykových zkoušek, úrovně znalostí A2 nebo B1 až do výše 100%.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

[číslo:2017/009] [žádosti od: 29.05.2017 do: 02.10.2017]
Cílem je podpora školních aktivit se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech.

Cílovou skupinou jsoupedagogové MŠ a ZŠ, děti MŠ a žáci ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek pro MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 6 na pokrytí nákladů spojených s aktivitami školy v oblasti mezinárodní spolupráce do výše až 90%.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

[číslo:2017/008] [žádosti od: 29.05.2017 do: 02.10.2017]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Cílovou skupinou jsou žáci s trvalým pobytem v MČ Praha 6 plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a pedagogický doprovod.

Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.D Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v ZŠ

[číslo:2017/007] [žádosti od: 29.05.2017 do: 02.10.2017]
Cílem je zkvalitnění výuky cizího jazyka formou integrované výuky předmětu a cizího jazyka.

Cílovou skupinou jsou kvalifikovaní učitelé ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, kteří vyučují schválený předmět v cizím jazyku. 

Finanční příspěvek formou navýšení prostředků na platy a zákonné odvody učitelů podle počtu kvalifikovaně odučených hodin schválených předmětů vyučovaných v cizím jazyku až do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

[číslo:2017/006] [žádosti od: 29.05.2017 do: 02.10.2017]
Cílem je zkvalitnění výuky cizího jazyka a komunikačních schopností žáků ZŠ formou podpory kvalifikovaných rodilých mluvčích.

Cílovou skupinou jsou kvalifikovaní učitelé ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, kteří vyučují cizímu jazykuve svémmateřském jazyce. 

Finanční příspěvek formou navýšení prostředků na platy a zákonné odvody rodilého mluvčího podle počtu kvalifikovaně odučených hodin cizího jazyka až do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

[číslo:2017/005] [žádosti od: 29.05.2017 do: 02.10.2017]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a pedagogický doprovod.

Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Maximální počet žáků je stanoven počtem žáků v nejpočetnějším ročníku II. stupně dle údajů zahajovacího výkazu k 30.09.2016 a počtem členů pedagogického doprovodu, který je stanoven na 4 osoby pro 1 výjezd s celkovým počtem do 45 žáků a případně další 2 osoby na každou skupinu s počtem do 20 žáků. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2017 - 1.B Studijní pobyty žáků ZŠ v letních jazykových táborech

[číslo:2017/004] [žádosti od: 02.03.2017 do: 01.06.2017]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků v letních jazykových táborech v období letních prázdnin.

Cílovou skupinou jsou žáci s trvalým pobytem v MČ Praha 6 plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek škole dle počtu účastníků na pokrytí nezbytně nezbytných nákladů k zajištění jazykového tábora až do výše až 90%.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/list.php?list=archiv&crc=2b70f987919995e95cbe24ef48e97f32 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz