Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství (dále jen "vysvědčení o právní způsobilosti")

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen "bezdomovec").


Předkládá se při uzavření manželství nebo vstupu do partnerství v cizině. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti může požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství či partnerství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství či partnerství svého státního občana.

Kde řešit

07 Odbor vnitřních věcí

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

K písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti žadatel p ř e d k l á d á
- občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
- rodný list,
- výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
- výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
- úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
- pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
- úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.

Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně o v ě ř e n.

Vysvědčení o právní způsobilosti se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Poplatky:

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč (v hotovosti , popř. kartou).

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

  • formulář, který není v současné době zpracován v elektronické podobě
    POZOR! Formulář(e) je potřeba vyplnit s úředníkem!

Kdo je vám k dispozici

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře rezervace termínu schůzky (matrikářka), 220 189 linka: 758, Čs. armády 23/601, kancelář 122

Odpovědi na vaše dotazy

Potřebuji vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky?
Pokud je manželství uzavíráno před zastupitelským úřadem České republiky, musí být vysvědčení vystaveno vždy. Bez tohoto dokladu by k uzavření manželství nedošlo.

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/vysvedceni-o-pravni-zpusobilosti-k-uzavreni-manzelstvi-a-vysvedceni-o-pravni-zpusobil-0700-006 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz