Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stanovení přepravních tras staveništní dopravy

Staveništní doprava vedená po veřejných komunikacích pro stavby většího rozsahu, případně stavby v komplikovaných podmínkách (nedostatečné parametry pojížděných komunikací).

Kde řešit

12 Odbor dopravy a životního prostředí

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

• identifikace žadatele (název/jméno, adresa, IČ/datum narození, telefonní spojení (příp. fax, e-mail), vyřizující osoba, apod.)
• 1x situace širších vztahů se zákresem tras staveništní dopravy
• souhlas vlastníka/pověřeného správce komunikace, která bude ke staveništní dopravě využita (zpravidla v zastoupení Technické správy komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8/770, Praha 1; nebo oblastní správy Severozápad, Bubenečská 15/309, Praha 6; respektive MČ Praha-Přední Kopanina, MČ Praha-Nebušice, MČ Praha-Lysolaje, MČ Praha-Suchdol)
• plná moc (pokud k jednání vlastník pověří jinou osobu)
Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace vyžádá.

Poplatky:

Úkony nejsou zpoplatněny.

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

  • --- neuvedeno ---

Kdo je vám k dispozici

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře rezervace termínu schůzky (referent dopravy a komunikací), 220 189 linka: 404, Čs. armády 23/601, kancelář 209

Odpovědi na vaše dotazy

• Jak postupovat, když stávající dopravní značení na pozemní komunikaci neumožňuje vjezd vozidel nad 2,5 t?
Souhlas s navrženou trasou staveništní dopravy není aktem, nadřazeným platné místní úpravě provozu na pozemních komunikacích. V případě, že místní úprava silničního provozu (dopravní značení) staveništní dopravu neumožňuje, musí investor projednat na Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ možnost dočasné úpravy silničního provozu, která by vedení trasy staveništní dopravy (po dobu stavby) umožnila. Náklady na dočasnou úpravu dopravního značení hradí investor. Vzhledem k tomu, že řízení o úpravě dopravního značení vyžaduje projednání s Policií ČR, je třeba o stanovení místní úpravy silničního provozu požádat v přiměřeném předstihu.

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/stanoveni-prepravnich-tras-pri-stavbach-vetsiho-rozsahu-1200-015 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz