Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Bioodpad (kontejnery MHMP)

Vážení občané,

 

odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy v roce 2017 zorganizoval opět projekt sběru bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK). Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí MHMP z rozpočtu hl.m. Prahy (z paragrafu prevence vzniku odpadů).

Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:

- VOK bude přistaven v určeném termínu na max. 3 hodiny. Po naplnění kontejneru před koncem doby přistavení dojde k jeho výměně.

- po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu

- VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze

- druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu

NE ŽIVOČIŠNÉ ZBYTKY

NEBUDE K DISPOZICI MOBILNÍ DRTIČ NEBO ŠTĚPKOVAČ

 

Případné informace získáte na odboru dopravy a životního prostředí vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře rezervace termínu schůzky (referent odpadového hospodářství), Čs. armády 23/601, č.dv.215, tel: 220 189 linka: 402

 

Harmonogram na 2. pololetí 2017:

ikonka typu souboru application/pdf Bioodpad 2. pololetí 2017 [ PDF • 162kB ]

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/bioodpad_harmonogram_novy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz