Video ze zasedání zastupitelstva

Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 244/8, parc. č. 244/11, parc. č. 482/3, parc. č. 483 a parc. č. 484, k. ú. Břevnov

projednávané usnesení: 181
datum: 27.11.2015
délka videa: 2:15

Soubory s nastříhanými videi zřejmě zatím nebyly nahrány na server. Zkuste to prosím později.

Soubor: http://str.wia.cz/wwz/p6/1418/7/0708.flv nelze otevřít.