Video ze zasedání zastupitelstva

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S 87/2015/OSV ze dne 18.03.2015

projednávané usnesení: 162
datum: 24.09.2015
délka videa: 2:44

Soubory s nastříhanými videi zřejmě zatím nebyly nahrány na server. Zkuste to prosím později.

Soubor: http://str.wia.cz/wwz/p6/1418/6/0628.flv nelze otevřít.